X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 82 / 121

460 views

0 shares

0 downloads

0 comments

82 / 121

ild i byen, da han kom hjem trak ilden sig ned mod hans sted, og hans kone havde alt ved sine børns hjælp fået en del af deres indbo bjerget i sikkerhed ligesom han nu hjalp hende dermed.

    Da de for det meste hermed var færdige, og næsten ved den tid da ilden begyndte at blive standset fattede den skyldige som det synes pludselig den ulykkelige tanke at hans kår kunne forbedres dersom hans hus brændte, og synes også øjeblikkelig at have fuldbyrdet gerningen i det han af sit arnested tog en glød, som han i en træsko satte op på sit loft imellem stråtaget og noget på loftet liggende halm. Noget efter at dette var sket begyndte virkningen at ytre sig, men folk kom til, og da de såvel udvendig som indvendig blev påpønset vand blev denne ild enten virkelig eller tilsyneladende dæmpet, og den skyldige selv sat til vagt ved samme (sideskifte til pag. 522b) ved denne lejlighed opdagede en af de brandfolk som blev sendt ind for at slukke indvendig fra, at der på loftet lå en glød i en træsko, så at det var tilsyneladende at her var sket påsætning.

    Imidlertid fattede ingen mistanke til den skyldige, som stedse havde været anset for en retskaffen pålidelig og god borger, hvorfor vagten uden betænkning blev ham alene betroet. – Noget derefter og så vidt man kan skønne eller under sådanne omstændigheder få tidsrum rigtig angivet omtrent ¼ eller ½ time, efter at brandfolkene havde forladt loftet, var det at luer atter slog ud af huset på en tid da den skyldige også havde forladt sin post fordi hans kone var blevet syg nede i gården, og nu antændte dette så vel de på begge sider som lige overfor liggende huse, den næsten dæmpede brand greb om sig igen, og en langt større og bedre del end det der var brændt af byen blev nu et rov for luerne, som stærk blæst og den grad af tørhed som alle stråtagene havde så meget begunstigende at standsning vanskelig lod sig bevirke.

    Så om alt dette slagter Schmidt, samt Morten Jonassen og kones forklaring ved forhøret den 16. juni, den samme forklaring ved forhøret den 21.juni hvor de var nummererede under no. VII, VIII, og IX, Morten Jonassens børns forklaringer under forhøret den 22. under no. XVI, XVII, XVIII, XIX af de 3 voksne gentaget i akten under XIII, XIV, XV, den 7'de juli dog uden at være bedigede, såvelsom og hans og kones forklaring denne samme dag og i særdeleshed han forklaring for forhøret den 22'de om aftenen samt 24'de næstefter hvor han tilstod sin forbrydelse sammenfaldt endvidere med den

Document info
Document views460
Page views460
Page last viewedSun Jan 22 14:36:34 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments