X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 83 / 121

462 views

0 shares

0 downloads

0 comments

83 / 121

samme under sagens drift passende vidneafhøring og in specia slagter Schmidts bedigelse af sin foregående forklaring som er sket under no. IV, den 7'de juli samt XVII, og XVIII vidners forklaring den 13'de juli.

    Da mistanken efter alle omstændigheder som ved forhøret den 21'de juni fremkom, syntes aldeles at måtte falde på husets folk, fordi det næsten ei var tænkeligt at en anden udefra i sådant ærinde skulle vove at gå op på en loftsstige og ud på et loft hvor husets folk var beskæftigede med udflytning, blev Morten Jonassen og kone arresterede, og skønt den første vedblev at nægte delictum den 21'de og 22'de for Retten, tilstod han dog sidste dags aften som det synes bevæget af den bekymring han følte ved at se sin familie lide uskyldig, sin brøde, først for sognepræsten dernæst for Retten.

    Tages i betragtning at alle de der var nærværende ved at slukke ilden i Morten Jonassens hus da det først blev bemærket (???)-stemningen have forklaret at ilden var fuldkommen slukket, da måtte naturligvis den mistanke straks opstå at Morten Jonassen anden gang havde tændt ilden om ligeledes er det om for sådan mistanke talende omstændighed, at ingen af alle de uvedkommende som er anførte foran kunne bevidne hans kones besvimelse der som har anført som undskyldning hvorfor han forlod loftet, men samme kun er bevidnet af hans børn, og af disse endog med nogen uoverensstemmelse, imidlertid er sådant ikke bevist. Distriktslægen fremlagte attest viser at hun efter faldet i besvimelse, og næppe skulle man tro at han i det han bekendte sin hovedforbrydelse ville fordølge en slig omstændighed, skønt den i henseende til handlingens moralitet, vil kunne anses for ei lidet aggreverende.

    Hvad endeligt for øvrigt angår hvorvidt hans forsikring om at han ingen medvidner eller medskyldige har, kan og bør stå til troende; da skønnes ei rettere end at sådant må antages ved og uden at tage hensyn til hvor meget dette diskuteres. Natur(-ligvis) i almindelighed gives formodning hvorfor: thi finde det, at den skyldige under hele proceduren i sær fra det øjeblik han blev bevist (sideskifte til pag. 523a) til, at tilstå sin brøde, så bevises en særdeles troskyldighed forbunden med en bestemthed i sine forklaringer som aldeles intet vaklende haver indeholdt, som var hans højtideligen gjorte og så ofte igentagene forsikring om at være ene skyldig i denne gerning, dog under disse omstændigheder og som vinde megen troværdighed, da

Document info
Document views462
Page views462
Page last viewedSun Jan 22 21:26:44 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments