X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 84 / 121

411 views

0 shares

0 downloads

0 comments

84 / 121

den næsten altid har været ledsaget af udtryk der viste at han tænkte sig sin død uundgåelig.

    Den forklaring som XI neden under 7'de juli har afgivet skønnes ei at kunne lede til den modsatte mening, thi hvad dette vidne hørte siger eller sagt i det ilden egentlig brød ud af Morten Jonassens hus, altså en tid lang efter at det var og måtte være adskillige af de nævnte overværende bekendt at der af brandfolkene var funden en træsko på loftet som de troede at have fået slukket.

    Den omstændighed at der manglede en stige ved opgangen til loftet da Schmidt kom til, uagtet den før havde stået ved opgangen gav mistanke til at den kunne være borttaget med flid for at finde redning; men sammenholdes XII comp's forklaring den 7'de juli med XVII og XVIII vidners forklaringer den 13'de juli, da synes det klart at stigen er borttaget til brug udvendig. - Til slutning bemærkes at den pågældende ifølge sognepræstens attest er 55 år gammel og stedse opholdt sig her i byen hvor han er indfødt.

    Af alt foranførte skønnes ei rettere end at tiltalte Morten Jonassen er fuldkommen skyldig i brandstiftelse og at han altså vil blive at idømme straf og skadeserstatning overensstemmende med L (loven): 6-19-1 sammenholdt med Forordningen af 7.april 1819. – At han har begået handlingen i en fuldkommen tilregnelig tilstand er nemlig udenfor al tvivl efter alt hvad der er oplyst, han kunne med rolighed flytte ud af sit gods, har i førstningen med udvortes tilsyneladende rolig bevisthed om sin uskyldighed vidst at nægte og holde sin forbrydelse hemmelig, ligesom han i det hele ikke har vidst det mindste kendetegn på sindsforstyrrelse enten før eller efter handlingens fuldbyrdelse, at han efter alle de oplyste omstændigheder på ingen måde kan anses at have foretaget denne handling efter modent overlæg, da beslutningen uomtvistelig må anses at være opkommet for ham under den almindelige forvirring  og  under omstændigheder hvor det var det skulle ske nødvendig straks uden lang betænkning måtte udføres. - At han muligt kan anses at have stået i den formening at da alle folk nu var i bevægelse med brandredskaberne, kunne faren for videre ulykke end netop hans eget huses brand mindre befrygtes.

    At hans motiv efter hans opgivende var en i dette øjeblik til en alt for høj grad stigende bekymring for sin talrige families udkomme, og endelig hans forhen almindelig bekendte og ved præsten attest

Document info
Document views411
Page views411
Page last viewedWed Jan 18 23:06:45 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments