X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 85 / 121

470 views

0 shares

0 downloads

0 comments

85 / 121

beviste udmærkede gode og rosværdige vandel, samt hans oprigtige og troskyldige opførsel under forhør og akten, da han endog for ham bekendte ikke med udflugter eller falske foregivende men blot med  nægtelse søgte at skjule sin forbrydelse.

    At alle disse omstændigheder synes at tale til hans undskyldning kan vel ei nægtes; men at handlingen dog er udøvet ved fuldkommen forstands brug kan lige så lidt nægtes, ligesom også mange andre omstændigheder synes at være delinqventen graverende såsom: At billedet af den rædsel og bekymring som ved den allerede værende brand var udbrudt imellem hans medborgere kunne have givet et modsat indtryk på ham, og at det under sådanne omstændigheder synes at måtte være et ufølsomt menneske som kun tænker på at forøge og udbrede denne elendighed for egen fordels skyld. At om hans formues forfatning end var trykkende, var den dog, som han selv har måttet tilstå, ingen øjeblikkelig nød eller pengeforlegenhed som kunne lade ham befrygte uddrivelse af hans husleje og borgerlige stilling tilstede; at han var i en alder nemlig over 50 år, hvori han ikke burde sig lade sig lede af en frygtelig opkommen ved tanken; at han burde have taget i betænkning i hvilken fare han satte den øvrige by i en stærk blæst, da hans hus lå omringet af stråtage, efterde hans øvrige forhold dog ikke udviste nogen overspændt eller forvildet sindsstemning hos ham, samt endelig skadens størrelse. - Retten tror derfor som for ommeldt, at hans handling uden al tvivl må og bør anses for foretaget med forsæt i en fuldkommen tilregnelig tilstand (sideskifte til pag. 523b) uden dog at være foretaget med foregående modent eller langt overlæg.

    Efter alt foranførte vil hans straf blive overensstemmende med de (?) lovsteder, at have sin hals forbrudt, samt derefter at stejles; at bøde 40 lod sølv til de der skade led; 40 lod sølv til kongen, og sin boeslod til allerhøjst samme at have forbrudt.

    Hvad skadens erstatning angår, da skønnes det ved at sammenholde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII og X vidners forklaringer med den af skriveren udstedte liste eller beregning, at de steder hvis ødelæggelse med sikkerhed synes at kunne antages at være en følge af hans ilds påsætning, er de på bemeldte liste anførte no. 1 til 5 begge incl.; no. 7-26 ligeledes incl.; no. 53 til 65 incl.; samt no. 69. Thi at de øvrige steder er afbrændt uden hans medvirken er klart, når antages no. 66, 67 og 68, om hvilke det må anses tvivlsomt og som retten

Document info
Document views470
Page views470
Page last viewedMon Jan 23 12:54:14 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments