X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 86 / 121

371 views

0 shares

0 downloads

0 comments

86 / 121

derfor tror at burde forbigå.

    Brandskaden på de først nævnte steder, bliver den skyldige altså at tilpligte at erstatte Kiøbstædernes Brandforsikringskasse med den sum samme efter skemaers attest beløber nemlig 65.156 rigsbankdaler sølv; ligeledes bliver han at tilpligte at betale til Det Almindelige Brandassurance Compagnie for strå og effekter den summa 1070 rigsbankdaler sølv, som sammen ifølge kommissæren hr. brandinspektør Warthoes attest lader herved ligesom for øvrigt ejerne og beboerne af de her benævnte steder hvis ødelæggelse han efter det foranførte må anses at have forårsaget deres ret til erstatning for deres lidte tab af uforsikrede løsøre med videre vil blive at reservere. -  Endelig bliver han at tilpligt, at udrede samtlige af denne proces og dommers fuldbyrdelse flydende omkostninger, og deriblandt til actor og defensor i sallarium 8 rigsbankdaler til hver. – Ved sagens doent(?) skønnes ingen forsømmelse at være begået.

Thi kiendes for Ret:

Tiltalte skomagermester Morten Jonassen af Varde, bør at halshugges med økse og hovedet såvel som kroppen derefter at lægges på stejle, så bør han og til de skadelidte, at bøde 40 lod sølv, samt til kongen ligesåmeget og desuden sin boeslod til allerhøjstsamme at have forbrudt. Til Kiøbstædernes Brandforsikringskasse bør han at betale i erstatning for de ved hans skyld afbrændte bygninger 65.156 rigsbankdaler sølv, siger tredssindstyve og fem tusinde et hundrede, halvtredssindstyve og seks rigsbankdaler sølv.  Samt til Det Almindelige Brandassurance Compagnie for strå og effekter 1070 rigsbankdaler sølv, siger et tusinde og halvfjerdssindstyve rigsbankdaler sølv, ligesom for øvrigt samtlige ejere og beboere af de ved hans skyld afbrændte steder reserveres deres ret til skades erstatning for hvad de af uassuranderede ting måtte have tabt ved denne brand. - Endelig bør han at udrede samtlige af denne proces, og hans arrest og varetægt, samt dommens fuldbyrdelse flydende omkostninger, og deriblandt til aktor prokurator Sørensen og defensor prokurator Guldager 16 siger seksten rigsbankdaler sølv til lige deling hvilket sidste i tilfælde af den skyldiges uformuenhed bliver at udrede af det offentlige. – Det idømte at udrede under 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse, og det øvrige at efterkomme efter forige øvrigheds foranstaltning under ansvar efter loven. –

Document info
Document views371
Page views371
Page last viewedWed Dec 21 18:35:40 UTC 2016
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments