X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 87 / 121

385 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 121

Varde Bytings Ekstraret, den 31.juli 1821. – Rosenørn.

Christen Christiansen, Chr. Mortensen, Jes Rabeck, Peder Pugaard.

Ligesom jeg I skrivelse af dags dato her til meldte deres velbårenhed at skomager Morten Jonassen for at have sat ild på sit sted vil være at sætte under Justitsens tiltale, således anmodes da også herved om, forinden noget bestemmende I henseende til Peder Foersum og kone, samt Jens Lanken, kone og søn, at fortsætte undersøgelsen mod disse, og om dens udfald meddele mig nærmere underretning.

Ribe, den 2.juli 1821. – Carstenschiold.

Til hr. justitsråd Rosenørn.

Fremlagt til indlemmelse, modtaget Varde Bytings ekstra forhørsret, den 6.juli 1821. – Rosenørn. Øllgaard (sideskifte til pag. 524a)

Qvæstionen ved forhøret den 6. juli 1821. –

Til samtlige comparentered for så vidt det på enhver især kan anses passende:

23.

mærkede comp. hvorledes ilden blev opdaget at være påsat Jens Lankens huse ?

24.

hvem gjorde først anskrig derom ?

25.

hvorledes var huset beliggende og kunne nogen fare af brand i

samme således som vinden var, opstod for enden, og for hvilke bygninger ?

26.

Var comp. ingen af de i gaden boende folk, hvis huse var

     således forsikrede, at man kunne anse det for fordelagtigt for

     dem at få samme afbrændt ?

27.

Var comp. ingen i gaden som kunne anses for, eller formodes

     at have had eller nag til nogen af de nærmest boende gård-

     mænd, så at gerningen af sådan hensigt kunne være gjort ?

28.

Så comp. ingen fremmed enten gå ud eller ind i Lankens hus

     den dag ilden blev påsat, nemlig fredagen den 15. dennes, og   

     hvem da ?

29.

Kunne enten Peder Foersum eller Lanken have fordel af om

           det hus ilden var påsat var brændt ?

30.

Ved comp. ingen omstændighed at opgive som kunne lede til

at opdage den skyldige ?

31.

Så comparenten ingen flytte ud af sit tøj om fredagen ?

Document info
Document views385
Page views385
Page last viewedTue Jan 17 11:49:20 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments