X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 91 / 121

440 views

0 shares

0 downloads

0 comments

91 / 121

    I bogen "Vestjyder Fortæller 1966" udgivet af Lions Forlag i Varde; bringes side 113-148 en romantiseret fremstilling af retssagen og henrettelsen af Morten Jonassen, der oprindelig er skrevet af  litteraten Ludvig Murtfeldt, der døde i Varde 1920.

    Sagen er forsøgt renskrevet så nøjagtigt som muligt, hvor et enkelt ord har været ulæselig på grund af utydelige fotokopier, er dette ord erstattet eller forsynet med en parentes med et spørgsmålstegn i (?).

    Enkelte svært forståelige ord er erstattet af tilsvarende "nudanske" ord, for at lette læserens forståelse af den tit knudrede tekst.

    Bogstaveringen i en stor del af sagen er også erstattet, eller om man vil omskrevet med nutidens brug af bogstaverne: j, æ, ø, å.

    Afslutningen på denne retssag vil på et senere tidspunkt blive renskrevet og gengivet her i "Vardesyssel Aarbog"!

GRAVHØJE  I  FARE.

    Efterhånden som den mekaniserede færdsel i landets åbne arealer tager til, ser man desværre hyppigere og hyppigere, at de ansvarlige fører af disse maskinelle vidundere overser vore nationale klenodier – gravhøjene og deres fredningsmæssigt beskyttede randzoner.

    Lokalt har jeg ved selvsyn på mine mange ture rundt i de seks herreder som indgår i Vardesyssel måttet konstatere, at den massive destruktion også her er hastigt fremadskridende, og det til trods for, at vor nations årtusindgamle fortidsminder har været fredede og beskyttet ved lov mod alle former for beskadigelser i snart 200 år(1).

    Men til trods for alle disse gode lovgivende intentioner fra først Canceliet, dernæst Rigsdagen og nu sidst Folketinget, - er problemet fortsat det samme: Danmarks lovgivning følges ikke af  lovgiverne og deres embedsmænd med underliggende forvaltninger og myndigheder, til stor og ubodelig skade for Danmarks Oldtid og vor nations efterkommeres kulturelle arv!

    Et meget tydeligt eksempel på disse ejendommeligheder  opleves dagligt af bilisterne på motortrafikvejen "Vestkystvej" i det

Document info
Document views440
Page views440
Page last viewedSat Jan 21 02:35:55 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments