X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 93 / 121

442 views

0 shares

0 downloads

0 comments

93 / 121

med årtiers praksis i bl.a. Borris Øvelsesterræn!

    Desværre må jeg nok erkende, at det kun meget sjældent hjælper, at indberette om disse nationale lovovertrædelser eller daglige tilsidesættelser af lovgivningen(3), der skulle hindre en  reduktion af Danmarks Oldtids kulturmindesamling!

Kilder:

1.

"Vardesyssel Aarbog 1985", side 6: Oldsagskommissionen af August 1807. – Og samme årbog side 109-115, om oldtidsminders bevarelse for eftertiden.

2.

"Vardesyssel Aarbog 1988", side 98-100: Faaresøsletten – et oldtidsskatkammer.

3.

"Vardesyssel Aarbog 1997", side 95-97: Fortidsminders Bevarelse.

4.

"Vardesyssel Aarbog 2000", side 4: Inspektion af fortids-minder i Vardesyssel.

LANDMÅLER  SIRICH's   SLÆGT.

    For omtrent tyve år siden købte jeg på et loppemarked i Varde en gammel håndskrevet spillemandsbog(1), som blandt andet havde tilhørt "Hans Sirich, Outrup".

    Denne smukt udførte node- og tekstbog tryllebandt mig ved første kig bag det slidte og lasede bind, idet flere af de nedskrevne sange var ganske ukendte for mig. - Siden fortalte også min musiklærer Gunnar Grossen på Esbjerg Seminarium, at nogle af melodierne måtte betegnes som "folke- og lejlighedssange" af lokal oprindelse med   tilhørende melodier, som for længst var glemt!

    Derefter måtte jeg rent personalhistorisk set have afklaret  personen "Hans Sirich, Outrup" tilknytning til Varde-egnen. Således også hans musikalske baggrund og dokumentation for hans meget veludviklede håndskrift, som signalerede, at personen måtte være i besiddelse af en længere skolegang og muligvis også en uddannelse.

    Efterfølgende viste jeg pensioneret gårdejer Viggo Mikkelsen ved arkivet i Janderup den gamle bog, og denne foreslog mig, at jeg tog kontakt min mangeårige historiske ven, folkemindeforsker Knud

Document info
Document views442
Page views442
Page last viewedSat Jan 21 06:38:20 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments