X hits on this document

PDF document

Wat is de Da Vinci Code? - page 20 / 34

81 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 34

Het "Evangelie" van Filippus

  • En de metgezellin van de Heiland is Maria Magdalena. Jezus hield meer van haar dan van alle andere discipelen en kuste haar vaak op de mond. De andere discipelen waren daar boos over en spraken hun afkeuring uit. Ze zeiden tegen hem: ‘Waarom houdt u meer van haar dan van ons?’” [236]

  • Teabing: “Zoals elke Aramase geleerde je zal vertellen, betekent het woord metgezellin in die dagen, letterlijk echtgenoot.

Document info
Document views81
Page views81
Page last viewedMon Dec 05 07:07:39 UTC 2016
Pages34
Paragraphs257
Words2566

Comments