X hits on this document

Word document

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH - page 1 / 6

36 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 6

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH

Agency for Healthcare Quality and Accreditation in FB&H

PRIJEDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE AKREDITACIJSKIH STANDARDA

ZA TIMOVE PORODIČNE / OBITELJSKE MEDICINE

Na osnovu analize samoocjena i vanjskih ocjena 7 timova porodične medicine koji su učestvovali u procesu akreditacije u sklopu projekta AKAZ-a i SZO «Program poboljšanja kvaliteta i akreditacije zasnovan na  akreditacijskim standardima za porodičnu medicinu i indikatorimaizvršenja u dva kantona – Tuzla i Posavina» identificirani su kriteriji standarda u čijem ispunjavanju su timovi imali poteškoća i razlozi za neispunjenje koje su naveli timovi i vanjski ocjenjivači. Za navedene kriterije dajemo prijedlog za izmjene i dopune i molimo sve zainteresirane da nam do 31.1.2010. dostave svoje prijedloge i sugestije. Akreditacijske standarde za timove porodične / obiteljske medicine možete preuzeti u elektronskoj formi sa adrese:

http://www.akaz.ba/Publikacije/Dokumenti/Standardi/TOM_Standardi_2008_site.pdf .

7 timova porodične medicine nije ispunilo sljedeće kriterije:

Standard 3.5 – kriterij T 17

(TOM raspolaže s jasno utvrđenom procedurom za pravljenje rezervnih računarskih kopija podataka, provjeru tih kopija i sigurno pohranjivanje magnetnih i drugih medija s rezervnim podacima)

Nijedan tim nije ispunio ovaj standard niti u samoocjeni, niti u vanjskoj ocjeni.

Glavni razlog koji se navodi je to što timovi ne koriste elektronski karton pacijenta. Što se tiče elektronskog registra hroničnih oboljenja koje im je obezbijedio AKAZ, taj program je u pilot fazi i uz njega nisu dostavljena detaljna uputstva o pravljenju rezervnih kopija podataka (bit će uskoro riješeno izradom naredne verzije programa i detaljnog priručnika). Za ostale programe koje koriste, navodi se da je za nepostojanje procedure odgovorna tehnička služba.

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži. Kriterij je moguće ispuniti za one računarske podatke koji se u momentu samoocjene i vanjske ocjene čuvaju na računaru. Nadalje, za očekivati je da će se u budućnosti koristiti elektronski kartoni pacijenata, kada će ovaj kriterij još više dobiti na značaju. Nadalje, ovo je terminalni kriterij i nije neophodno njegovo ispunjenje kako bi se stekla početna, unaprijeđena, pa čak i terminalna akreditacija ukoliko su ostali kriteriji zadovoljeni u odgovarajućoj mjeri.

Standard 5.1 – kriterij T 25

(Menadžment KBS: prevencija – vakcinacija protiv gripe – procenat pacijenata sa KBS koji su vakcinisani protiv gripe u prethodnom razdoblju od 1. septembra do 31. marta.)

Nijedan tim nije ispunio ovaj standard niti u samoocjeni, niti u vanjskoj ocjeni.

Glavni razlog koji se navodi je to što timovi porodične medicine ne dobijaju dovoljan broj vakcina. Navodi se da timovi pacijente iz ove populacije savjetuju o potrebi i značaju vakcinacije, ali da nisu odgovorni za ispunjenost ovog indikatora.

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj indikator izmijeni. Ono što je u ovim okolnostima moguće i što ne bi bilo veliko opterećenje za TOM, je savjetovanje pacijenata o vakcinaciji protiv gripe. Predlažemo da ovaj indikator bude početni i da glasi «procenat pacijenata sa KBS kod kojih je u kartonu zabilježeno savjetovanje o vakcinaciji protiv gripe u prethodnom razdoblju od 1. septembra do 31. marta».

adresa: Dr Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo BiH, tel: 387 33 771-870; fax: 387 33 771-880

ž.r. 3383202266132924 UniCredit Zagrebačka Banka; ID: 4201093510003; PB: 1041102102

Document info
Document views36
Page views36
Page last viewedSun Jan 22 00:21:00 UTC 2017
Pages6
Paragraphs133
Words2487

Comments