X hits on this document

Word document

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH - page 3 / 6

34 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 6

(Menadžment KBS i insuficijencije lijeve komore:  dijagnostika – procenat pacijenata sa KBS i insuficijencijom lijeve komore kod kojih je nalaz potvrđen ehokardiografijom.)

Čini se da ispunjenost ovog kriterija nije adekvatno utvrđena niti samoocjenom, niti vanjskom ocjenom, a kao razlog se navodi nepostojanje registra pacijenata sa insuficijencijom lijeve komore. Naime timovi imaju el. registar pacijenata sa KBS, ali u njemu nije omogućena distinkcija između pacijenata koji uz KBS imaju ili nemaju insuficijenciju lijeve komore.

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži. Kriterij je vjerovatno moguće ispuniti, a njegova samoocjena i vanjska ocjena bit će olakšana izradom nove verzije el. registara hroničnih oboljenja u kojoj će se nedostatak iz prethodne verzije ispraviti.

Standard 5.1 – kriterij T 27

(Menadžment KBS i insuficijencije lijeve komore:  terapija – procenat pacijenata sa KBS i insuficijencijom lijeve komore koji se aktuelno tretiraju sa ACE inhibitorima ili A2 antagonistima.)

Čini se da ispunjenost ovog indikatora nije adekvatno utvrđena niti samoocjenom, niti vanjskom ocjenom, a kao razlog se navodi nepostojanje registra pacijenata sa insuficijencijom lijeve komore. Naime timovi imaju el. registar pacijenata sa KBS, ali u njemu nije omogućena distinkcija između pacijenata koji uz KBS imaju ili nemaju insuficijenciju lijeve komore.

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj indikator zadrži. Indikator je vjerovatno moguće ispuniti, a njegova samoocjena i vanjska ocjena bit će olakšana izradom nove verzije el. registara hroničnih oboljenja u kojoj će se nedostatak iz prethodne verzije ispraviti. Nadalje predlažemo da se razmotri potreba definiranja eventualnog kriterija za isključenje: kontraindiciranost navedene terapije, kao i definiranja vremenskog perioda koji bi bio obuhvaćen pregledom podataka.

Standard 5.5 – kriterij U 36

(Menadžment pacijenata sa karcinomom: sporazumi tima sa sekundarnom / tericijarnom zaštitom – procenat pacijenata sa dijagnozom karcinoma registrovanih od početka 2007. godine unutar 6 mjeseci od postavljanja dijagnoze koji imaju pomoć i sporazume tima sa sekundarnom, odnosno tercijarnom zaštitom.)

Kao glavni razlog za neispunjenje ovog indikatora navodi se nemogućnost ostvarenja pisanog sporazuma sa sekundarnom / tercijarnom zaštitom jer takav sporazum kod druge strane nije predviđen kao mogućnost. Timovi zatražili osolobađanje od ovog indikatora.

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži, a da bude terminalni.

Standard 5.6 – kriterij U 38

(Menadžment pacijenata sa opstruktivnom plućnom bolesti (COPD): prevencija – vakcinacija protiv gripe – procenat pacijenata sa COPD koji su vakcinisani protiv gripe u prethodnom razdoblju od 1. septembra do 31. marta.)

Glavni razlog koji se navodi je to što timovi porodične medicine ne dobijaju dovoljan broj vakcina. Navodi se da timovi pacijente iz ove populacije savjetuju o potrebi i značaju vakcinacije, ali da nisu odgovorni za ispunjenost ovog indikatora.

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj indikator izmijeni. Ono što je u ovim okolnostima moguće i što ne bi bilo veliko opterećenje za TOM, je savjetovanje pacijenata o vakcinaciji protiv gripe. Predlažemo da ovaj indikator bude početni i da glasi «procenat pacijenata sa COPD kod kojih je u kartonu zabilježeno savjetovanje o vakcinaciji protiv gripe u prethodnom razdoblju od 1. septembra do 31. marta».

3

adresa: Dr Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo BiH, tel: 387 33 771-870; fax: 387 33 771-880

ž.r. 3383202266132924 UniCredit Zagrebačka Banka; ID: 4201093510003; PB: 1041102102

Document info
Document views34
Page views34
Page last viewedSat Jan 21 09:06:46 UTC 2017
Pages6
Paragraphs133
Words2487

Comments