X hits on this document

Word document

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH - page 5 / 6

33 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 6

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži, a da eventualno bude terminalni, jer se u izvještajima navodi da timovi i pored savjetovanja pacijenata često ne mogu postići saradnju pacijenata u pogledu dijetetskog režima, a kao poseban problem navodi se i cijena hipolipemika.

Standard 5.4 – kriterij U 30

(Menadžment diabetes mellitusa: procenat pacijenata sa diabetes mellitusom kod kojih je rezultat posljednjeg mjerenja ukupnog holesterola, mjerenog u posljednjih 15 mjeseci, bio 5 mmol/l ili manje)

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži, a da eventualno bude terminalni, jer se u izvještajima navodi da timovi i pored savjetovanja pacijenata često ne mogu postići saradnju pacijenata u pogledu dijetetskog režima, a kao poseban problem navodi se i cijena hipolipemika.

4 tima porodične medicine nije ispunilo sljedeće kriterije:

Standard 3.3 – kriterij T 09

(Medicinska evidencija i registri – TOM ima registar pacijenata sa insuficijencijom lijeve komore)

Prijedlog za reviziju: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži. El. registri koje je timovima obezbijedio AKAZ ne sadrže ovaj registar, međutim to će biti dopunjeno u sljedećoj verziji programa.

Standard 3.4– kriterij T 14

(Edukacija i obuka – TOM poduzima kliničku reviziju značajnih (nepovoljnih) događaja, barem dva puta godišnje.

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži.

Standard 3.5– kriterij T 16

(Strateški i praktični menadžment – Tim ima sistem redovne i odgovarajuće inspekcije, kalibracije, održavanja i premještanja opreme....).

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži.

Standard 3.6– kriterij T 18

(Uputnice i upućivanja – Tim obiteljske medicine na odabranom uzorku pacijenata provodi kliničku reviziju....).

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži.

Standard 3.6– kriterij T 37

(Menadžment pacijenata sa karcinomom – TOM ima sistem podsjetnika za osiguranje kontrolnih pregleda žena,.......).

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži.

Standard 3.6– kriterij T 38

(Menadžment pacijenata sa karcinomom – procenat žena starosti između 40 i 69 kod kojih je u kartonu upisan nalaz mamografskog pregleda dojki u zadnje dvije godine.)

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži.

Standard 5.1 – kriterij U 23

(Menadžment KBS: prevencija – procenat pušača sa KBS koji su prestali pušiti u zadnjih godinu dana)

5

adresa: Dr Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo BiH, tel: 387 33 771-870; fax: 387 33 771-880

ž.r. 3383202266132924 UniCredit Zagrebačka Banka; ID: 4201093510003; PB: 1041102102

Document info
Document views33
Page views33
Page last viewedWed Jan 18 02:27:36 UTC 2017
Pages6
Paragraphs133
Words2487

Comments