X hits on this document

Word document

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH - page 6 / 6

32 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 6

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži, a da eventualno bude terminalni, jer se u izvještajima navodi da timovi i pored savjetovanja pacijenata često ne mogu postići saradnju pacijenata.

Standard 5.1 – kriterij U 25

(Menadžment KBS: procenat pacijenata sa KBS kod kojih je rezultat posljednjeg mjerenja ukupnog holesterola, mjerenog u posljednjih 15 mjeseci, bio 5 mmol/l ili manje)

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži, a da eventualno bude terminalni, jer se u izvještajima navodi da timovi i pored savjetovanja pacijenata često ne mogu postići saradnju pacijenata u pogledu dijetetskog režima, a kao poseban problem navodi se i cijena hipolipemika.

Standard 7.6 – kriterij U 44, potkriterij 4

(pravo pacijenta na promjenu liječnika: ukoliko procedura sadrži dodatak o pravu liječnika da prekine pod određenim uslovima tretman pacijenta, tim dobiva 2 bonus poena)

Prijedlog: Predlažemo da se ovaj kriterij zadrži.

Promjene u poenskom sistemu:

Ukoliko gore navedeni prijedlozi budu usvojeni, to će se donekle odraziti na poenski sistem akreditacijskih standarda kako je predstavljeno u tabeli:

Nivo kriterija

Prije izmjena

Poslije izmjena

P

695

752

U

564

474

T

741

774

Ukupno:

2.000

2.000

AKAZ,

Sarajevo, decembar 2009.

6

adresa: Dr Mustafe Pintola 1, 71000 Sarajevo BiH, tel: 387 33 771-870; fax: 387 33 771-880

ž.r. 3383202266132924 UniCredit Zagrebačka Banka; ID: 4201093510003; PB: 1041102102

Document info
Document views32
Page views32
Page last viewedSun Dec 11 04:19:20 UTC 2016
Pages6
Paragraphs133
Words2487

Comments