X hits on this document

223 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, 1977.

Hoe Feminist 1 viel

Feminist 1 is goed verkocht. De eerste druk van 5000 eksemplaren is gevolgd door een tweede van eveneens 5000 eksemplaren.

Wat ons nog veel meer plezier heeft gedaan is dat er naar aanleiding van in Feminist 1 aangesneden onderwerpen erg veel gepraat is en dat er zowel in Amsterdam als in andere plaatsen diskussiegroepjes over deze onderwerpen zijn gevormd. Bovendien de in Feminist 1 aangekondigde diskussie dag is aanleiding geworden tot het vormen van een radikale ideologie- en aktiegroep: de Strijdijzers. Over deze groep is afgesproken dat ze in Feminist 3 uitgebreid aan de orde zal komen.

Er hadden zich 400 vrouwen voor de diskussie dag opgegeven. Zij zijn niet allemaal gekomen - het was erg mooi weer en het grote aantal deelneemsters heeft op het laatste moment veel vrouwen afgeschrikt. Daar staat tegenover dat de meeste Amsterdamse vrouwen niet begrepen (? ) hadden dat ze een strookje moesten inzenden t.b.v. de organisatie van de dag, en dat De Groene en De Nieuwe Linie de dag (ongevraagd) hadden aangekondigd, waardoor we nogal met de handen in het haar kwamen te zitten - we konden de diskussiedag nu niet meer splitsen over meer dagen - we schatten dat er ruim 300 vrouwen zijn geweest.

We hadden de middag ingedeeld in twee diskussieronden: één in kleine groepjes en één in grote groepen. De kleine groepjes waren samengesteld op basis van geschudde papieren nummertjes. Het was een heerlijk geluid, het gegons van de begane grond tot op zolder van het vrouwenhuis, en een heerlijk gezicht, praatgroepjes tot in het plantsoentje aan de overkant van de gracht. De tweede diskussieronde was ingedeeld in vier grote groepen: A (1 groep): vrouwen die met hulp van ideeën uit Feminist 1 het oorspronkelijke feminisme nieuw leven wilden inblazen; B (2 groepen): vrouwen die het met sommige ideeën uit Feminist 1 eens zijn, en met andere niet; C (1 groep): vrouwen die het overwegend niet eens zijn met Feminist 1.

Hiertegen bestonden bij het merendeel der vrouwen bezwaren. Deze waren ons al in de week vóór 17 september ter ore gekomen, nadat we een stencil met o.a. deze groepsindeling hadden gestuurd naar degenen die zich voor de dag hadden opgegeven. Omdat bekend was dat een aantal vrouwen met ons in de clinch zou willen gaan of de dag wilde verstoren, vonden teleurstellend veel vrouwen het jammer dat ze, als ze zelf in B zouden gaan zitten, 'de grote ruzie' zouden missen. Het bleek moeilijk te begrijpen dat je als gastvrouwen de 'twijfelaars' gelegenheid wilt geven te twijfelen en de werkers gelegenheid wilt geven door te werken zonder dat zij door ja-nee-ja-nee-diskussies worden gehinderd. Verder vroegen tot onze starre verbazing veel vrouwen zich af wat je in een groep moest doen waar iedereen het met elkaar eens was!

Op de dag zelf ging een aantal vrouwen in twee B-groepen. Ze hebben de rest van de middag rustig gewerkt. Dit geldt ook voor de 15 vrouwen in groep C, die allen serieuze tegenstandsters of 'faalsters' (naar eigen mening) van in Feminist I verkondigde standpunten bleken te zijn. De boze (waarom eigenlijk?) vrouwen waren óf niet gekomen (en dat hadden we natuurlijk op onze klompen moeten aanvoelen), of waren in een grote restgroep B gaan zitten. Deze restgroep begaf zich naar de zaal waar een - mij onbekend – aantal vrouwen voor groep A zat, want ze 'wilden erbij zijn bij wat daar gebeurde'. Na een diskussie waar ik niet bij ben geweest maar die erg ja-nee-achtig moet zijn geweest werd besloten naar de grootste zaal te verhuizen. Hier ontstond enige tijd een soort gejoel, dat minder werd toen het kennelijk verveelde. Uitsluitend en alleen doordat een vrouw toen duidelijk en kalm zei dat ze, nu ze hier toch was, eigenlijk wel eens wou horen wat iedereen te zeggen had en of de Bonte Was iets konkreets m.b.t. feminisme nieuw leven inblazen te zeggen had. Toen

Document info
Document views223
Page views223
Page last viewedWed Jan 18 16:14:51 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments