X hits on this document

253 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

reakties op Feminist 1

(2)

Beste Bonte Was-vrouwen

Sinds drie weken ben ik, zoals dat heet een 'broodfeministe'. Voor die tijd deed ik hetzelfde werk, maar dan als vrijwilligster, terwijl ik daarnaast nog drie dagen een baan had (in het welzijnswerk). Ik was echter veel meer betrokken bij mijn vrijwilligsterswerk dan bij mijn officiële 'baan'. Ik zat konstant in het konflikt - je baan - daar word je voor betaald - dus kun je je er niet van áfmaken en aan de andere kant wil ik het liefst iets doen waar ik helemaal achter sta. En dat was het samen bezig zijn met andere vrouwen.

Een schizofrene toestand voor mij op den duur.

Toen dan ook de kans kwam dat ik hiervoor 20 uur betaald zou kunnen krijgen sprong ik een gat in de lucht. Ik kon die andere 'rot'-baan (waar ik gedwongen was bevestigend te werken nl. de gezinsverzorging) opzeggen en al mijn tijd en energie gaan steken in de bevrijding van vrouwen.

En toen.. .

En toen kwam Feminist uit, waarin staat dat dit niet mag en dat je dan geen feministe bent. Daar zit je dan...

Ik wil financieel onafhankelijk zijn, wat betekent dat ik ongeveer het minimumloon nodig heb. Bijstand zou ik nooit krijgen, omdat ik samenwoon met een man (ook al zoiets! ) Ik vind het nogal wat als je zegt dat ik uit gemakzucht geld wil verdienen aan andere vrouwen. Ik wil alleen zoveel mogelijk feministies bezig zijn en daarnaast moet ik leven.

Ik heb gemerkt dat veel meer vrouwen met dit konflikt zitten. De 'broodfeministenwerkgroep' gaat hier mee door, maar dit moest ik vast even kwijt. Misschien kan de 'broodfeministenklub' met de 'geldnivelleringsgroep' samenwerken om zover te komen dat de werkster en de zgn. terapeute hetzelfde inkomen gaan krijgen.

(3)

Klassen

Wanneer precies de onderdrukking van de vrouw zijn aanvang nam, kan ik niet zeggen. Ik weet ook niet of iemand dat ooit zal kunnen. Wel weet ik dat man en vrouw héél héel vroeger ieder een speciale taak in dit leven hadden. De man zorgde voor voedsel, de vrouw zorgde voor het huis en de kinderen. Beide taken waren even belangrijk. Omdat de vrouw tot het zwakke geslacht behoorde werd ze ondanks deze gelijke taakverdeling overheerst door de man. Een man kon een vrouw doden met één slag van zijn vuist en daarmee dwong hij ontzag af bij de vrouw. Nu zou er op hem neergekeken worden. Toch is het in veel religies nog zo, dat de man het evenbeeld van God is en alleen Hem moet dienen en de vrouw moet leven voor de God in de man. Volslagen onderdanigheid wordt van de vrouw verwacht. Ook nu nog. Ik zie dat de vrouw onderdrukt wordt, zowel ideologies als maatschappelijk, maar wanneer je deze onderdrukking slechts wijt aan de alomvattende manlijke overheersing en daarmee de man aanwijst als de wezenlijke vijand van de vrouw, ontken je m.i. de historiese ontwikkelingen en doe je een stap terug in de richting van staties denken in plaats van dialekties denken.

Als ik een zinnetje lees als 'mannen riepen het klassesysteem in het leven' (pag. 11) ga ik bijna over m'n nek. Behalve dat het erop lijkt alsof de man de geschiedenis zeer bewust in mekaar heeft gezet met de vooropgezette bedoeling om anderen te benadelen, vind ik het principe om man en vrouw in 2 klassen te verdelen onjuist.

Document info
Document views253
Page views253
Page last viewedSun Jan 22 06:03:42 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments