X hits on this document

241 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

reakties op Feminist 1

Ik verbind het woord klasse n.l. aan ekonomiese gelijkheid of ongelijkheid. Misschien komt dat door mijn linkse indoktrinatie maar toch kan ik een klasse niet anders zien, dan als een bevolkinsggroep, die met elkaar verbonden is door zijn kwalitatieve gelijkheid t.o.v. de ekonomiese grondslagen van het bestaan, b.v. de bezitloze en de bezittende klasse. Het is daarom onjuist om de vrouw als een klasse te beschouwen temeer omdat, zoals op pag. 12 van het manifest staat: de vrouw buiten het mensdom is geplaatst. Natuurlijk is dát ook niet helemaal waar. Het zou wat zijn, als de vrouw al duizenden jaren zonder in opstand te komen, als onbenullige dekoratie op deze aardbol zou hebben rondgelopen. Natuurlijk doet de vrouw mee aan de maatschappij, als arbeidersvrouw of als vrouw van een kapitalist. Ze is er een onderdeel van of ze dat nou leuk vindt of niet.

Ik wil weer even terug naar het manifest en wel daar, waar het gaat over het tertiaire klassesysteem. Ik moet zeggen dat ik het een hoogst eigenaardige denkwijze vind wanneer je:

a. eerst aantoont dat de vrouw afhankelijk is van de hiërarchiese positie van de man,

b. zij deze positie uiteraard in de vrouwenbeweging met zich meebrengt,

c. daar dan plotseling een tertiair klassesysteem van maakt.

De klasseverdeling in de maatschappij weerspiegelt zich overal in, dus ook in de vrouwenbeweging. Een arbeidersvrouw zal minder mondig zijn dan een intellektueel. Zo is dat. Dat is een materialisties gegeven en me dunkt, als je merkt dat de kassetegenstelling, die in het manifest het sekundair klasse systeem wordt genoemd, zelfs tot in de vrouwenbeweging doordringt (de vrouwenbeweging is nog steeds geen Utopia! ) je tot het bewustzijn zou moeten komen, dat nu juist dát klassesysteem onze werkelijke vijand is; dat dáár de wezenlijke onderdrukking plaatsvindt en ons hele wezen van deze onderdrukking doordrongen wordt, ook al hebben wij geen aanwijsbare funktie in de ekonomiese ontwikkelingen. Het begint al bij de wieg. Meisjes zijn zachtaardig en lief en dragen roze jurkjes. Hier wordt de tegenstelling man - vrouw al aan ons opgedrongen. Deze ideologiese indoktrinatie zet zich in ons verdere leven voort. De maatschappij heeft er baat bij dat het huwelijk zo blijft als het is, verheerlijkt het gezin en legt steeds weer de nadruk op de manlijkheid van de man en de vrouwelijkheid van de vrouw. Met name de bewustzijnsindustrie is middel tot deze manipulatie. De ideologie wordt in stand gehouden door diegenen die er belang bij hebben dat de maatschappij zo blijft als hij is en dat zijn de bazen: de multinationals met als dienaar de overheid, die het kapitalistiese systeem in stand houdt. Met  betrekking tot de onderdrukking van de vrouw doet bijna elke man aan deze onderdrukking mee. Hij zal de ideologiese strijd alleen aangaan, daar waar het zijn eigen belang betreft.

Vooralsnog is het zo dat vrouwen wel jarenlang hebben meegedaan aan de mannenstrijd, maar dat er maar weinig mannen zijn die zich inzetten voor de vrouwenstrijd. De belangen zijn nog weinig gemeenschappelijk. Toch zal duidelijk moeten worden, dat de vrouwenstrijd gericht is op gelijkheid voor vrouwen én mannen en omverwerping van het bestaande systeem.

Wat ik in het voorafgaande heb proberen duidelijk te maken is, dat de man niet wezenlijk onze vijand is. Ik wil echter niet ontkennen dat de vrouw buiten het produktiesysteem is komen te staan, zonder dat zij daarvoor de keuze had. De vrouw is in de ogen van de bazen tenslotte maar een vrijwel nutteloze arbeidskracht. Ze is niet sterk genoeg, krijgt op een gegeven moment kinderen, waardoor ze zich uit het arbeidsproces moet terugtrekken, omdat de bazen weigeren daar voorzieningen voor te treffen. (dit is ook weer ten gunste van de manlijke arbeider die hierdoor minder in zijn bestaanszekerheid bedreigd wordt. De baas paait de arbeider met de onderdrukking van de vrouw. De vrouw wordt gebruikt om de arbeider zoet te houden en in konfIikten b.v. onderbetaling van vrouwen, de zijde van de baas te kiezen. Dit noem ik nog eens een vorm van vals bewustzijn.) Zij is dubbel getekend en alleen

Document info
Document views241
Page views241
Page last viewedFri Jan 20 14:14:08 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments