X hits on this document

226 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

reakties op Feminist 1

ons te vermommen, maar om iets te laten zien.'

Een paar groepen aktrices gingen aan de gang. Ze improviseerden op allerlei temaas, worstelden zich door interessante literatuur en soms lieten ze de resultaten van deze werkwijze in besloten voorstellingen aan elkaar zien. Voor velen van hen betekende het niet meer hoeven instuderen van de traditionele rollen een enorme bevrijding. Er ontstond een gevoel van gemeenschappelijkheid, omdat ze door het improviseren bij zichzelf en bij de anderen een identieke onderdrukking ontdekten. Enkele waren zo blij met dit gevoel, dat ze besloten zich alleen nog maar met elkaar te bemoeien en zich niet meer om de onderdrukking van ons allemaal te bekommeren. Ze speelden nu niet meer elkaars rivalen, zoals in het mannenteater maar elkaars moeder en kind, elkaars terapeute en patiënte. Nog steeds was er geen sprake van een gelijkwaardige rolbezetting.

De grootste groep aktrices echter liet het daar niet bij. Zij hielden zich wél bezig met onze onderdrukking en enkelen beseften dat we alleen door de afschaffing van het bestaande teater tot de opheffing van onze onderdrukking zouden kunnen komen. Voor velen een beangstigende gedachte. Het vertrouwen in elkaar was kennelijk niet zo groot, dat ze zich een voorstelling konden maken van een samen-gaan, zonder teater. Begrijpelijk, immers onbetrouwbaarheid was een van de voorwaarden geweest voor het goed vertolken van onze traditionele vrouwenrol. Daarom grepen deze aktricès terug naar bekende ideeën uit het mannenteater en bedachten een kader: het socialisme, van waaruit ze hun tema De nieuwe identiteit van de vrouw al 'improviserend' konden invullen. Er was een nieuw Teater geboren.

De goedkeuring van het mannenteater

Entoesiast geworden door deze veilige houvast (het teater was gered, er was zelfs een eigen teater), gingen deze aktrices hard aan het werk. De pers werd er nu ook bijgehaald en om meer publiciteit te krijgen werden sommige voorstellingen zelfs toegankelijk voor mannen. In de recensies in de kranten werd de indruk gewekt (en dat was ook de bedoeling) dat er een werkelijk nieuw besef was doorgebroken. De recensenten spraken van 'een feministies teater met veel socialistiese tendenzen, waar ook de individuele emotionele vermogens tot uitdrukking komen'. Enkele regisseurs en andere mannelijke leden van het mannenteater gingen nu ook kijken en reageerden positief. In het begin nog aarzelend, (het was natuurlijk onwennig) maar gaandeweg beslister. Zij spraken hun waardering en goedkeuring erover uit, waardoor de stichtsters van het feministies teater hun teater nu pas werkelijk geslaagd vonden.

Op het moment van deze mannelijke goedkeuring begonnen ik en andere aktrices die nog bij het mannenteater speelden, ons er ook voor te interesseren. Daarbij hadden de moeilijk klinkende woorden (marxisties, socialisties, nieuwe identiteit) die de recensenten gebruikten en die ook in de programmaboekjes stonden, een magiese aantrekking op mij. Het nieuwe teater kwam eigenlijk op het juiste moment, ik voelde me al lange tijd niet meer echt thuis in het mannenteater. Noch de hoofdrollen, noch de traditionele rollen of de kombinatie hiervan trokken mij werkelijk. Toch wilde ik het mannenteater niet opgeven, het was tenslotte bekend en veilig terrein, ik kende de toneeltruukjes door en door. En om zomaar bekend rolgedrag op te geven voor een nieuwe ongekende rol, waarbij sukses helemaal niet vaststond, was niet alleen niet eenvoudig, maar was ook niet verstandig.

Vandaar dat ik besloot om af en toe mee te spelen in het feministies teater zonder mijn rol in het mannenteater op te geven. Ik ontdekte tot mijn verbazing dat een dergelijk opportunisties gedrag bij het feministiese teater geen enkele moeilijkheid opleverde. Er bleek geen sprake te zijn van opgeven van rollen in het mannenteater. Het spelen in beide teaters werd totaal niet afgekeurd.

Document info
Document views226
Page views226
Page last viewedWed Jan 18 20:31:01 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments