X hits on this document

234 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

reakties op Feminist 1

Het verloop

De bekendste projekten van het feministies teater op het tema van de nieuwe identiteit van de vrouw zijn: 'Gooi geen oude schoenen weg, voordat je nieuwe hebt'. 'De feministiese karrière', en 'Mannen zijn ook mensen'. In al deze projekten staat de vrouw met de alter-

natieve levensstijl centraal. De aktrices spelen personages die in de eerste plaats goed voor zichzelf kunnen opkomen, socialistiese en marxistiese opvattingen hebben (dus erg abstrakt en 'dialekties' denken) en om hun rol nog overtuigender te maken in sommige gevallen wel eens lesbies zijn. De tekst van deze rollen ligt niet vast, want deze zijn, zoals al eerder gezegd op basis van improvisatie tot stand gekomen. Het is dus geen kwestie van instuderen meer, maar een kwestie van inleven. We spelen in feite niet meer, we zijn het, - verkondigen ze.

Al van het begin af aan merkte ik dat het niet makkelijk voor me was me in de nieuwe rol in te leven. Daarvoor was aan de ene kant kennis nodig van maatschappelijke strukturen, die je via allerlei maatschappijkritiese boeken moest opdoen en aan de andere kant kennis van je 'eigen belevingswereld', die via de improvisaties naar buiten hoorde te komen. Ik kwam erachter dat deze twee nauwelijks op elkaar aansloten, dat het twee totaal verschillende werelden waren. Toch slaagde een deel van de aktrices erin deze nieuwe rol heel overtuigd te spelen. Zij hadden zich dan ook de hoofdrollen toegeëigend. Dat waren echter voornamelijk aktrices die in het mannenteater al wat belangrijker rollen te spelen hadden gehad. Zij waren dus wat meer geoefend. Maar ik die bij het mannen teater alleen een 'figurantenrol' had gespeeld legde weinig talent aan de dag voor deze rol. Ik moest dus wel een slechte aktrice zijn.

De talentvolle aktrices van het feministies teater ondervonden na enige tijd dat grote groepen aktrices niet echt meededen. Ze vonden dat ze in moesten grijpen. Ze gingen kursussen instellen waaronder improvisatielessen en literatuurbegeleiding om alsnog die grote groep slechte aktrices mee te krijgen. Want hoe groter het teater hoe overtuigender het overkomt.

Voor mij waren deze kursussen echter energieverspilling: mijn probleem met de inleving bleef even groot. Ik begreep maar niet waarom abstrakt taalgebruik meer met mijn bewustwording te maken had dan praten over dingen van alle dag. Bovendien begreep ik niet wat mijn 'eigen belevingswereld' nu precies voorstelde. Ik kon hem niet ontdekken. Ik was toch mijn hele leven al aktrice geweest bij het mannenteater? Waar zou dan die 'eigen belevingswereld' vandaan moeten komen? Vaag besefte ik dat het tonen van mijn 'eigen belevingswereld' een kontinuering van mijn traditionele vrouwenrol impliceerde. Maar misschien begreep ik dat verkeerd. In het feministies teater schenen daar geen moeilijkheden over te bestaan, dus gaf ik mezelf maar weer de schuld. Soms dacht ik weleens aan die groep slechte aktrices die zomaar de traditionele rol van de rivale hadden opgegeven. Het feit dat ze dat durfden vond ik heel moedig, maar wat ze verder deden te beperkt; rollen moeder-kind en terapeute-patiënt had ik immers al vele malen binnen het mannenteater gespeeld.

Het ging erop lijken dat het willen spelen in het feministies teater me nog onzekerder maakte. Het versterkte mijn onrust en ondermijnde steeds meer mijn zelfvertrouwen.

Intussen bleven de talentvolle aktrices veel reclame maken voor hun teater, waardoor steeds meer nieuwe leden zich aansloten. De kursussen liepen over het algemeen goed en de programmaboekjes verkochten boven alle verwachting. Er was bijna niemand meer die niet op de hoogte was van het bestaan van het feministies teater.

De speelbreeksters

Er bleef echter een grote groep aktrices over die zich niet inschreven voor de bijscholingskursussen. De meest geïnteresseerden kwamen af en toe wel eens op een repetitie, maar vielen op door hun weinig entoesiaste gedrag. Voor hen stond het langzamerhand vast dat het feministies teater niets bijdroeg aan het opheffen van onze

Document info
Document views234
Page views234
Page last viewedThu Jan 19 16:03:54 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments