X hits on this document

235 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

mentaliteit te maken. Vrouwen voortrekken? Ja kom zeg, dat kan toch niet in een demokratiese samenleving? Wel zullen de ministers er zorg voor dragen dat in commissies en delegaties wat meer vrouwen komen (dat doet het zo leuk naar buiten toe).

Ze kiezen andere rollen. Tja, dan moet er misschien wat aan huisvestingsmoge-lijkheden gedaan worden. Maar dat was al in orde. Centraal Wonen wordt gesubsidieerd. Andere relatievormen, andere samenlevingsvormen. Wel eng hoor, maar ook hier hebben de ministers aan gedacht. De Nederlandse Gezinsraad (sic) stelt er een onderzoek naar in. Kinderopvang? Ach er is toch de aktie Tijd voor School, daar is al eens wat geld aan gegeven, en kinderdagverblijven zijn er toch ook.

In het begin van de nota zeggen de ministers dat de Emancipatie Kommissie gezegd heeft dat het eigenlijk met vrouwen heel slecht gaat en dat als daar niet iets door de overheid aan gedaan wordt het in het jaar 2000 nog veel slechter met ze zal gaan. Goed, daar doet de overheid dus niets aan want eigenlijk zijn mannen en vrouwen gewoon allebei bezig andere rollen te kiezen. En formeel zijn ze toch gelijk. Het zou toch ondemokraties zijn enz. Voor de vrouw wordt het nog een beetje gespecificeerd waar ze nou eigenlijk mee bezig is:

pag. 9 'de bewustwording van de vrouw, mede inhoudende het loslaten van de sociale minderheidsstatus en het leren op grond van eigen waarden deel te nemen aan het maatschappelijk leven...'

Nou, kijk eens aan: Marie laat haar sociale minderheidsstatus los. Daar had ze toch al een hele tijd last van. Wat aardig dat de overheid haar erop geattendeerd heeft. En wat overkomt Marie nou zoal in haar dagelijks leven?

pag. 49 'De vrouw wordt bij vechtpartijen èn vaker èn ernstiger verwond dan de man. Of zij het slachtoffer wordt van een vechtpartij met een vaste partner of een toevallige aanvaller op straat, maakt principieel niet zo'n groot verschil.

In het bijzonder geldt dit ook voor verkrachtingen.'

Jaja vechtpartijen, wij noemen dat altijd mishandeling. Wat zou het nou zijn? En die verkrachtingen door die vaste partners en 'toevallige' aanvallers, zijn dat ook vechtpartijen? En wat doet de overheid daar dan tegen?

pag. 53 'Voorts kan hier worden gewezen op de noodzaak om vrouwen die verkracht zijn, in aanmerking te laten komen voor de morning-after-pil, psychische begeleiding en onderzoek, c.q. behandeling van geslachtsziekte.'

Nou, dat is toch prettig, dan voel je je toch een stuk rustiger op straat. Misschien kunnen ze die morning-after-pil aan die 'toevallige' aanvallers vast meegeven.

Ach ja en dan de abortus. Daar gaat het al jaren goed mee:

pag. 53 'Voor het terrein van de lichamelijke gezondheidszorg kan ten aanzien van de hulpverlening inzake o.a. abortus o.a. worden gemeld, dat de geneeskundige inspectie, zoals jaren gebruikelijk, toeziet op de medische kwaliteit van abortus en de begeleiding in ziekenhuizen.'

Daar hoeven we ons dus geen zorgen meer over te maken. Er wordt namelijk ook al iets aan de preventie gedaan:

pag. 52 'een concept Besluit Rubbercondomen dat de kwaliteit van condooms regelt, is in de Staatscourant verschenen.'

Je zou er bijna om moeten lachen, ware het niet dat, eindelijk, na een heleboel bladzijden de overheid in allerwaarste gedaante op komt duiken. Alsmaar ging het over vrouwen in het algemeen, oorzaken van hun 'sociale minderheidsstatus' werden niet genoemd.

Maar dan komt hoofdstuk 8 (!) Emancipatiewerk. En daar wordt voor het eerst gesuggereerd dat een bepaalde groep in de samenleving de vrouwen ervan weerhoudt om zich bewust te worden van haar positie. En dat zijn niet de mannen, niet de

Document info
Document views235
Page views235
Page last viewedThu Jan 19 17:44:58 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments