X hits on this document

279 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

kabouters, nee, dat zijn wij, vrouwen van de vrouwenbeweging.

pag. 43 'Momenteel bestaat waarschijnlijk een belangrijke weerstand tegen het emancipatieproces hieruit, dat de boodschap zich te uitsluitend richt op vrou-wen. Het is niet voor niets, dat veel vrouwen de boodschap in eerste instantie verwerpen met de opmerking, dat ze het gevoel hebben, te moeten kiezen tussen zichzelf (ontplooiing van eigen waarden en identiteit) en hun gezin, Bij activiteiten in het kader van de emancipatie zal daarom tevens een toetsingselement zijn, op welke wijze en in welke mate de mannen daarbij direct of indirect bereikt worden. '

Wij geven vrouwen het gevoel dat ze moeten kiezen, ja inderdaad, anders verandert er nooit iets. En dat is precies wat de overheid wil. Daarom mogen vrouwen niet kiezen, nee, wij moeten de man in ons program stoppen. En doen we dat niet dan kunnen we wat de overheid betreft gewoon stikken:

pag. 53.'De opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen welke thans op verschillende plaatsen in ons land zijn opgericht zullen voorwerp vormen van interdepartementaal overleg tussen het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk; in een eventuele nadere regeling zal een garantie moeten worden gelegd voor begeleiding vanuit de bestaande voorzieningen en voor een - in de toekomst - zo doelmatig mogelijke aansluiting op de bestaande hulpverlening.'

Gewoon aansluiten en wegwezen.

Document info
Document views279
Page views279
Page last viewedTue Jan 24 21:26:24 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments