X hits on this document

259 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

de relatie zelf alleen te staan. Wie heeft er nu het gevoel samen met haar vriend een bolwerk tegen de buitenwereld te vormen, een bolwerk met stevige muren waarbinnen het veilig, warm en behaaglijk is?

Bovendien blijkt dat een relatie zo opeisend is dat je naast werk of studie geen tijd meer overhoudt. Geen vriendinnen meer, alleen nog gemeenschappelijke kennissen met wie je kontakt hebt dat aan allerlei normen gebonden is, met als hoofdnorm oppervlakkigheid. Vóór je het weet heb je net zo'n soort saaie kennissenkring als je ouders hadden, alleen in een moderner jasje. En je hebt nauwelijks nog tijd om te lezen, en bovendien neemt je konsentratievermogen om te lezen af, èn je belangstelling voor wat er in een boek zou kunnen staan. Je wordt langzamerhand teruggedrongen in het 'konkrete dagelijkse bestaan' dat door tientallen eeuwen heen het domein van de vrouw is geweest.

De veiligheid die in het begin, even, de relatie zo heerlijk en veelbelovend maakte, is allang verdwenen. Je overweegt in terapie te gaan. Je doet het eventueel. Of je ver-breekt de relatie. En de volgende begint en...heeft globaal hetzelfde verloop. Op een gegeven moment begin je daarom geen nieuwe relaties meer. Je telt je zegeningen, denkt rationeel 'het kon slechter'. Dat is waarschijnlijk het moment dat je gaat werken aan je relatie. Je wilt hèm houden en je wilt hèt goed houden en tegelijk verbeteren en ruimer maken.

Je kunt dat op verschillende manieren doen. Bv. opkomen voor jezelf. Ik vraag me altijd af of dat binnen een relatie werkt. Ik geloof er eigenlijk niks van en ik heb ook nog- nooit gehoord dat het lukte. (Wel zie ik binnen de vrouwenbeweging veel vrouwen opkomen voor zichzelf. Daar is natuurlijk geen kunst aan, opkomen voor jezelf tegenover andere vrouwen die in het algemeen net zo zwak staan als jezelf. En wee de weinige vrouwen waar de vrouwelijke zwakte en besluiteloosheid niet aan alle kanten afdruipt. Soms in het gezicht maar vaker achter hun rug worden ze uitgemaakt voor mannelijk, niet open, zich niet kwetsbaar opstellend, hautain, arrogant en eigenwijs).

Opkomen voor jezelf tegen mannen verlies je, zowel op je werk, als op straat (probeer het eens voor de gein als je lastig wordt gevallen), èn in je relatie. De oplossing voor relatieproblemen is dan ook altijd: elkaar meer vrijlaten. Beiden mogen nu de relatie geregeld ontvluchten. De man vertaalt dat altijd in seks met andere vrouwen. Daarnaast doet hij één avond aan sport en misschien heeft hij af en toe eens een vergadering, maar het door mannen geleide activisme ligt aardig op zijn kont vergeleken bij een tijdje terug. Dat is alles. Verder blijft hij op je lip zitten.

Eén van de belangrijkste redenen hiervan is dat mannen zelf geen gezelligheid kunnen maken. Daarvoor hebben ze één of meer vrouwen nodig. Ze kunnen ook veel moeilijker dan vrouwen kontakten leggen. Kommunikatie is vrouwenwerk. Mannen kunnen niet praten, alleen diskussiëren. Ze kunnen zich alleen 'doelgericht' uiten over een 'kwestie'. Daarom hebben ze een vrouw nodig die gezelligheidskontakten legt waarin zij zo'n beetje meezwemmen. De reden waarom mannen niet gezellig zijn met mannen is dat ze te prestatiegericht zijn. Ze willen altijd gelijk hebben, vliegen vangen, aftroeven, het laatste woord hebben. Dat is niet ontspannend. De reden waarom mannen niet met vrouwen kunnen omgaan is dat ze die willen versieren, wat in feite op hetzelfde neerkomt. Er zit altijd een prestatiegericht element bij. En een eenmaal versierde vrouw mag niet slimmer of beter zijn en zelden het laatste woord hebben. Het gebeurt dus niet zelden dat de afspraak elkaar meer vrij te laten uitmondt in gezeur dat je al weer weggaat, dus in beperking van de vrijheid die je zojuist 'gekregen' hebt. Je mag niet weg als hij thuis blijft. Je mag eigenlijk ook niet met iemand anders naar bed, merk je tot je verrassing, terwijl hij het – eindelijk - wèl van jou mag!

Elkaar meer vrijlaten betekent voor hem dat hij méér vrijheid mag dan jij en ook dat jij jouw gebruikmaking van jouw vrijheid moet aanpassen aan de zijne.

Wat doe jij met jouw nieuwe vrijheid van elkaar meer vrijlaten? Je kunt mannen ver-sieren of naar de kroeg gaanof naar de film of naar de volkshogeschool, of naar

Document info
Document views259
Page views259
Page last viewedMon Jan 23 01:06:47 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments