X hits on this document

263 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

horen dat vriendlief een dominante moeder heeft gehad. Dat hij eigenlijk zwak is. En dat jij hem moet helpen bij zijn zwakte. Een zwakke man. Nog meer strelen. Werken aan je relatie.

De grote vraag is: Waarom nemen vrouwen dit allemaal?

Het antwoord is: ze hebben geen keuze!

Hoe dat zo komt, daaraan liggen maatschappelijke processen ten grondslag die ingewikkeld samenhangen en ten dele tegenstrijdig zijn. Dit hele kompleks kunnen wij nog niet helder overzien want de voltrekking van de Emotioneel-Erotiese Revolutie is nog in een beginstadium en is alleen waar te nemen bij bepaalde elitegroepen.

Maar we zijn ervan overtuigd dat hij net zoals de Seksuele Revolutie ook de rest van de bevolking zal bereiken.

In Feminist I gaven we voor de Emotioneel-Erotiese Revolutie een paar oorzaken aan, zoals de invloed van terapieën, groepstrainingen en dergelijke psycho- en socio-gebeurens; verder de deprimerende neergang van de jaren zeventig na het elan van de jaren zestig waardoor veel 'strijdbare' jongeren van nu alleen nog bij moeder de vrouw zitten waar ze kunnen genieten van door haar verzorgde emoties.

Deze oorzaken zijn slechts uitvloeisels van veel grotere maatschappelijke gebeurtenissen. De opbloei van de terapie heeft bv. te maken met het afbreken van het christendom. Als ons heil niet meer in de hemelen is, dan moeten we op aarde op zoek naar het geluk. En dat is een hele toer, vooral voor vrouwen die altijd zoet in god en het hiernamaals geloofd hebben en daarom de naastenliefde in praktijk hebben gebracht aan hun ook toen al hufterige echtgenoten en zoons. Want waar vind je geluk in dit ondermaanse tranendal? Dan komt er weer een nieuw element binnensluipen in ons zoeken naar de redenen van dit alles: het kapitalisme. In dit ekonomiese systeem wordt alleen rekening gehouden met mensen voor zover ze uitbuitbaar zijn. En uitbuiten gebeurt met steeds minder duidelijk waarneembare drang. Op je werk en in je relaties.

Zo zouden we nog een tijdje door kunnen gaan met aan elkaar geknoopte oorzaken te verzinnen waarom vrouwen onbewust met de stelregel leven: Wat vader doet is altijd goed. En dat ze in blind vertrouwen een idioot soort leven gaan leiden, een relatieleven in het kader van de Emotioneel-Erotiese Revolutie.

Er zijn twee belangrijke en samenhangende processen aan te wijzen waarom vrouwen geen andere keuze hebben dan aannemen wat mannen ze te bieden hebben:

a. het verdwijnen .van de vrouwensubkultuur

b. de vermaatschappelijking van de vrouw

Lijnen trekken van twee zulke veelomvattende verschijnselen naar het ontstaan van de Emotioneel-Erotiese Revolutie vergt zoveel plaatsruimte, zelfs met vermijding van zijlijnen, dat we dat in Feminist 3 moeten doen. Daar zullen we dan ook een interessant bijverschijnsel beschrijven: de afvlakking en isolering van emoties om ze uitwisselbaar te maken.

Document info
Document views263
Page views263
Page last viewedMon Jan 23 09:02:48 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments