X hits on this document

264 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, 1977.

Valerie Solanas' S.C.U.M.-manifest

S.C.U.M. Manifesto

SCUM (Society for Cutting Up Men) oftewel BUM (Bond voor het Uitroeien van Mannen) door Valerie Solanas, 1967; Nederlandse vertaling 1971.

Aangezien het leven in deze maatschappij in het gunstigste geval dodelijk vervelend is en geen enkel facet van de samenleving, hoe dan ook voor de vrouw enige betekenis bezit, blijft er voor de sociaal denkende, verantwoordelijke en sensatie zoekende vrouwen slechts over de regering omver te werpen, het geld af te schaffen, volledige automatisering in te stellen en het mannelijk geslacht uit te roeien.

Het is nu technisch mogelijk zich voort te planten zonder de hulp van mannen (of vrouwen, wat dat betreft) en alleen vrouwen ter wereld te brengen. We moeten daarmee onmiddellijk beginnen. De man is een biologies ongelukje: het y (mannelijk) gen is een onvolledig x (vrouwelijk) gen, dat wil zeggen: het bezit een onvolledig paar chromosomen. Met andere woorden: de man is een onvolledige vrouw, een levende miskraam, in de genen-fase ontijdig ter wereld gebracht. Mannelijk zijn is onvolmaakt zijn, emotioneel beperkt, mannelijkheid is een onvolmaaktheidskwaal en mannen zijn emotioneel invalide.

De man is volmaakt egocentries, in zichzelf opgesloten en niet in staat met anderen mee te voelen of zich met anderen te vereenzelvigen, niet in staat tot liefde, vriend-schap, genegenheid of tederheid.

Hij is een volledig geïsoleerde eenheid, onbekwaam tot een relatie met wie dan ook. Zijn reakties komen geheel en al voort uit de buik, niet uit het hoofd; zijn intelligentie is louter een werktuig in dienst van zijn eigen neigingen en behoeften. Hij is niet in staat tot psychiese hartstocht en tot geestelijke wisselwerking. Hij kan iets alleen en uitslui-tend in verband brengen met zijn eigen lichamelijke gewaarwordingen. Hij is een half dode, niet tot reaktie in staat zijnde vleesklomp, onbekwaam tot het schenken of genieten van genoegen of geluk. Dus is hij in het gunstigste geval stomvervelend, een onschadelijke nul - aangezien alleen diegenen aardig zijn, die de mogelijkheid bezitten zich in anderen te verdiepen. Hij zit gevangen in de schemertoestand tussen mensen en apen en is er veel erger aan toe dan de apen omdat hij in tegenstelling tot de apen in staat is tot een grote verscheidenheid van negatieve gevoelens - haat, afgunst,

Document info
Document views264
Page views264
Page last viewedMon Jan 23 13:35:19 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments