X hits on this document

230 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, 1977.

Valerie Solanas' S.C.U.M.-manifest

minachting; afkeer, schuld, schaamte, twijfel - en bovendien is hij zich bewust van het-geen hij is en niet is.

Hoewel hij volkomen lichamelijk is ingesteld, is de man zelfs ongeschikt voor de geslachtsgemeenschap. Zelfs wanneer automatiese bekwaamheid wordt verondersteld, die weinig mannen bezitten, dan is hij allereerst niet in staat om vol. vuur en wellust een partijtje te neuken, maar vergaat in plaats daarvan van schuld, schaamte, vrees en onzekerheid, gevoelens die in de mannelijke aard zijn ingeworteld en die door de meest terzake kundige training alleen maar iets geringer kunnen worden gemaakt. In de tweede plaats zijn de lichamelijke gevoelens die hij ondergaat, nauwelijks de moeite waard en in de derde plaats leeft hij niet met zijn partner mee, maar is geobsedeerd door hoe hij het er afbrengt, of hij een perfekt stukje werk oplevert en goed het slotje vijlt. Een man een dier noemen, is stroop om zijn bek smeren; hij is een wandelende neukmachine. Er wordt dikwijls gezegd dat mannen vrouwen gebruiken. Waarvoor eigenlijk? Beslist niet voor hun genoegen.

Opgevreten door schuld, schaamte, angsten en onzekerheden en een nauwelijks merkbare lichamelijke sensatie bereikend als hij geluk heeft, is de man desondanks geobsedeerd door het neuken - hij zal een rivier van snot overzwemmen, een kilometer tot aan zijn neus door braaksel waden als hij denkt dat er daar een vriendelijk kutje op hem wacht. Hij zal een vrouw neuken die hij veracht, ieder mummelend oud wijf, en bovendien voor de gelegenheid betalen.

Waarom? Het opheffen van een lichamelijke spanning is niet het antwoord, aangezien masturbatie daarvoor voldoende is. Het is geen bevrediging van het eigen ik, dat ver-klaart niet het neuken van lijken en baby's.

Volmaakt egocentries, niet in staat tot geestelijk kontakt, medegevoel of het zich herkennen in anderen en vervuld van een kolossale, alles vervullende en niet gerichte seksualiteit is de man psychies passief. Hij haat zijn passiviteit, projekteert die dus op vrouwen, verklaart de man voor aktief en gaat dan bewijzen dat hij dat is ('bewijzen dat hij een Man is'). Zijn voornaamste middel om dit bewijs te leveren is neuken (Grote Vent met een Grote Lul die een Lekker Stuk versiert). Daar hij tracht een onjuist oordeel te bewijzen, moet hij steeds opnieuw 'het bewijs leveren'. Neuken is dus een wanhopige dwanghandeling om te bewijzen dat hij niet passief is, niet een vrouw; maar hij is passief en wil juist een vrouw zijn.

Aangezien hij een onvolmaakte vrouw is, probeert de man zijn gehele leven lang zich te vervolmaken en een vrouw te worden. Hij tracht dit te bereiken door voortdurend de vrouw achterna te lopen, met haar op intieme voet te geraken, te trachten door haar te leven en één met haar te worden en door alle vrouwelijke eigenschappen voor zichzelf op te eisen - geestkracht en onafhankelijkheid, overtuiging, dynamisme, beslistheid, kalmte, objektiviteit, zelfbewustheid, moed, integriteit, vitaliteit, intensiteit, karakter-vastheid enz. - en door alle manlijke eigenschappen op vrouwen te projekteren - ijdelheid, frivoliteit, trivialiteit, zwakheid enz. Er moet evenwel worden gezegd, dat een man op één terrein opvallend superieur is aan de vrouw - public relations. (Op voortreffelijke wijze is het hem gelukt miljoenen vrouwen ervan te overtuigen dat mannen vrouwen zijn en vrouwen mannen.) De manlijke bewering, dat vrouwen voldoening vinden in moederschap en seks, geeft weer waarin mannen denken vervulling te vinden wanneer zij vrouwelijk zouden zijn.

Met andere woorden: vrouwen bezitten geen penisnijd; mannen bezitten kutnijd. Wanneer de man zijn passiviteit aanvaardt, zichzelf als een vrouw beschouwt (mannen zowel als vrouwen denken dat mannen vrouwen zijn en vrouwen mannen) en travestiet wordt, verliest hij zijn lust tot neuken (of trouwens om wat dan ook te doen; hij vindt zelfvoldoening als travestiet) en laat zijn lul amputeren. Hij krijgt dan een voortdurende en vage seksuele opwinding van het 'vrouw' zijn. Neuken is voor een man een verweer tegen zijn verlangen een vrouw te zijn. Seks zelf is een sublimering. Door zijn obses-

Document info
Document views230
Page views230
Page last viewedThu Jan 19 11:46:24 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments