X hits on this document

214 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

De Strijdijzers

Hier in het kort even wat informatie over 'De Strijdijzers'; het volgende nummer zal uitvoeriger bericht worden over wat daar zoals gedaan en gedacht wordt.

'De Strijdijzers' zijn, zoals hiervoor al is verteld, voortgekomen uit de diskussiedag naar aanleiding van Feminist 1 op 17 september. Ze komen eens in de twee weken op zondagavond bij elkaar in het vrouwenhuis (de eerstvolgende keren 8 en 22 januari) Om half acht beginnen de afzonderlijke groepen, om half tien is een gezamenlijke bijeenkomst waar de verslagen van de verschillende groepen worden besproken en akties worden bedacht.

De afzonderlijke groepen gaan op het moment over geweld, vrouwenarbeid en sociale voorzieningen, onderwijs, en het ontwerpen van een samenleving waarin vrouwen zouden willen leven (de blauwdrukgroep: deze komt bij elkaar op de zondagen tussen de grote vergaderingen, om 8 uur in het vrouwenhuis).

Alle groepen zijn nog open voor nieuwe deelneemsters; als de groepen te groot worden kunnen ze zich eventueel splitsen. De gemeenschappelijke vergadering is voorgesteld om de samenhang tussen de verschillende onderwerpen voortdurend te blijven zien, voor kritiek en diskussie, en niet te vergeten de gezelligheid. En voor het bedenken en uitvoeren van akties.

Dat waren dus tot nu toe de landelijke affiesjeaktie, de steun voor de Amsterdamse gemeentewerksters en de aktie 'verkracht geenj vrouw, het zou een dierenarts kunnen zijn', waarover de groepen, 'werk' en 'geweld' hieronder vertellen. Deze akties hebben geleid tot veel plakwerk op stormachtige novemberavonden en tot stimulerende kontakten met allerlei groepen vrouwen in het land, die met dezelfde onderwerpen bezig zijn. En met het rechtse kabinet dat we nu krijgen zal de strijd tegen ontslagen van vrouwen en bezuinigingen op uitkeringen aan vrouwen nog veel harder moeten worden!

VROUWENARBEID EN SOCIALE

VOORZIENINGEN

De werkloosheid onder vrouwen is schrikbarend. Bezuinigingen in de sociale voorzieningen, die toch al niet zo gunstig voor vrouwen waren, staan voor de deur. Bezuinigingen op sociale voorzieningen betekent direkt geld weghalen bij vrouwen, omdat vrouwen oververtegenwoordigd zijn onder het mensenbestand dat afhankelijk is (gemaakt) van een uitkering.

Wij steunen vrouwen die hun werk willen behouden. Zoals de 1200 werksters van de gemeente Amsterdam, voor wie we affiesjes gemaakt en verspreid hebben. En we proberen op te sporen waar vrouwen dreigen weggewerkt te worden (verplegende, verzorgende beroepen, bankpersoneel, enz.), proberen ze te bereiken en aan te sporen tot aktie.

Verder onderzoeken we wat de trends zijn bij de op handen zijnde bezuinigingen in de sociale voorzieningen (bijstand, WWV, RWW, enz.). In Amerika heeft bijvoorbeeld Carter al aangekondigd dat binnen afzienbare tijd gescheiden vrouwen met kinderen boven de zes jaar niet meer in aanmerking komen voor bijstand. Ook niet de gescheiden vrouwen die met hun kinderen bij haar ouders inwonen.

Document info
Document views214
Page views214
Page last viewedTue Jan 17 09:53:59 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments