X hits on this document

229 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

Ook hier weer willen we enerzijds waarschuwen, anderzijds, waar mogelijk, aktie voeren. We proberen zoveel mogelijk samen met andere vrouwengroepen te werken.

Daarnaast willen we door te lezen, te praten met elkaar en andere vrouw,en een zo goed mogelijk inzicht krijgen in hoe patriarchaat en kapitalisme, in elkaar verstrengeld, vrouwen ekonomies onderdrukken en uitbuiten. We zoeken de tegenstrijdigheden en dus de zwakke plekken. Met elkaar hebben we Evelyne Sullerots 'Geschiedenis van de vrouwenarbeid' gelezen. Zij geeft een uitstekend overzicht van de wetmatigheid waarmee vrouwen door de eeuwen heen door mannen in het onzichtbare werk gedrukt zijn en tot arbeidsreserve gemaakt zijn. Duidelijk wordt bij haar dat deze wetmatigheid zich voordeed al lang voordat het kapitalisties systeem hoogtij begon te vieren. Het antwoord op het waarom van deze wetmatigheid vinden we bij haar nauwelijks; bij Marx gaan we zoeken, maar daar verwachten we niet zoveel van. Daar zullen we hopelijk wel het antwoord kunnen vinden op de vraag hoe het feodalisme, de manufaktuur en de industrialisatie op deze trend ingesprongen zijn en hem hebben versterkt.

Ook moeten we ons gaan verdiepen in de verzorgingsstaat.

Verder hebben we het eerste affiesje voor de landelijke affiesjeaktie van de Strijdijzers ontworpen en verspreid. Wij hebben zo'n 70 vrouwengroepen in het land aangeschreven om ons te helpen, door verspreiding, financiële steun, ideeën, of gewoon maar een bemoedigend woord. Tot nu toe zijn veel positieve reakties binnengekomen. Nog meer zijn welkom.

Elders in dit blad een afdruk van het eerste affiesje. Voor verspreiding kontakt opnemen met de Strijdijzers, Werkgroep Vrouwenarbeid en sociale voorzieningen, Nieuwe Herengracht 95, Amsterdam.

De zo broodnodige financiële steun naar: Gemeentegiro Amsterdam t.a.v. N. 3035, tnv Marjan Nieuwenhuis, Quellijnstraat 132-1, Amsterdam. Onder vermelding van 'Affiesjes'.

Document info
Document views229
Page views229
Page last viewedThu Jan 19 11:05:05 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments