X hits on this document

221 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, Amsterdam 1977

Boeken om te lezen

WILHELMINA DRUCKER : De schandaalroman. Georges David

In 1885 verscheen dit boek voor het eerst en onder pseudoniem, geschreven door de twee zusjes Drucker. Het vertelt het grote schandaal hun familie aangedaan, dat ermee eindigt dat een broer de dood in wordt gedreven. Vooral hun halfbroer prof. mr. H.L. Drucker wordt nauwelijks verhuld beschuldigd. Het is een idioot pamflet, soms antisemities, nogal eens sentimenteel en zwart/wit, maar voorop blijft staan dat het een krankzinnige dappere onderneming was en ons heel wat vertelt over de jeugd van Wilhelmina Drucker. Fel realisties worden de verhoudingen tussen het proletariaat en de betere standen in die tijd in Nederland beschreven.

Feministies is dit boekje allerminst, o.a. door gebrek aan begrip voor wat hun moeder deed, maar het is wel een curiosum. f 7,50.

HELMA WOLF-CATZ

De boeken van Helma Wolf-Catz verschenen begin 60-tiger jaren en op een goed moment werden ze niet meer herdrukt. Ten onrechte want het zijn prachtige boeken. Bijvoorbeeld Duizendbrand een prima historiese roman, onderdeel van een romancyclus die in deze tijd speelt, bestaande uit Diepzee, Onderstroom, Koraalrif en Zeewier. Luchtkristal is een los van deze cyclus staande roman. De vrouwenfiguren zijn goed beschreven en vaak erg sterk. Zowel de setting als de problematiek zijn best 50-tiger jaren-achtig maar geloofwaardig en uitstekend geschreven. Tweedehands te krijg voor f 5,- tot f 7,50.

C. EGGINK: De merkwaardige reizen van Henriëtte en Alexandrine Tinne

Nog een boek over de vorige eeuw. Een nadeel van dit boek is het onvriendelijke begeleidende kommentaar van Clara Eggink, die we verder zeer dankbaar kunnen zijn voor het samenstellen van dit boek. De hoofdpersoon Alexandrine is er in de vorige eeuw in geslaagd haar moeder, tante en zichzelf in Arabië om zeep te laten helpen, oppervlakkig gezien willens en wetens en ten koste van een fortuin. De waar gebeurde historie komt hier op neer dat Alexandrine Tinne, geboren in 1835 als kind uit een van de rijkere Hollandse families, een scholing krijgt die haar geschikt maakt om zich in hofkringen te bewegen en zoveel slecht Frans leert dat ze nauwelijk nog Nederlands kon schrijven. Ze trouwt niet en wil alsmaar reizen. Dat was voor rijke mannen niet ongebruikelijk, die waren toentertijd o. a. in Afrika van alles aan het ontdekken en onderwerpen. Alexandrine kon het zich financieel permitteren en omdat haar moeder tot haar dood meereisde en alles organiseerde, lag haar niets in de weg. Na de dood van haar moeder en haar tante (een zuster van haar moeder die ook eens een keertje meeging), reisde Alexandrine nog 6 jaar op eigen houtje rond, dat wil zeggen slechts met dragers en bedienden, waaronder hollandse matrozen, die door haar 'Christen honden' genoemd werden. Dan wordt ze vermoord. Haar

moeder en tante kwamen door ontbering om. Alexandrine was bepaald niet stom - ze leerde vloeiend Arabisch - maar hoe slim ze was is moeilijk vast te stellen, want haar dagboekaantekeningen en brieven zijn weinigzeggend. Die van haar moeder, tante en de matrozen zijn veel verhelderender. Tussen 1856 en 1869 reisde Alexandrine in Afrika, keerde slechts een paar keer terug in Den Haag, deed wezenlijke geografische ontdekkingen, hield een belangrijke plantenverzameling bij, koesterde vage ambities om ergens in Afrika te regeren maar sloeg een aanbod in die richting af, bekeerde zich tot het mohammedaanse geloof, was een fabuleus paardrijdster, smeet met geld

Document info
Document views221
Page views221
Page last viewedWed Jan 18 12:05:47 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments