X hits on this document

265 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, 1977.

Valerie Solanas' S.C.U.M.-manifest

met zichzelf spelen, pillen slikken, naar de bioskoop gaan, geanalyseerd worden, reizen, honden en katten fokken, op het strand rondhangen, zwemmen, tv kijken, naar muziek luisteren, hun huizen opknappen, tuinieren, naaien, naar nachtclubs gaan, dansen, bezoeken afleggen, 'hun geest ontwikkelen' (kursussen volgen) en 'kultuur innemen' (lezingen, toneelstukken, concerten, kwasi-artistieke films). Daarom zouden vele vrouwen - zelfs wanneer zij een volledige ekonomiese gelijkheid tussen de seksen aannemen – er de voorkeur aan geven met mannen samen te leven of met hun kut te koop te lopen, om op die manier het grootste deel van hun tijd voor zichzelf te hebben in plaats van vele uren van hun tijd vervelend, belachelijk en niet-kreatief werk te verrichten voor iemand anders en te leven als minder dan dieren, als machines, of, op zijn best - wanneer zij in staat zijn een 'goede' baan te krijgen – een aandeel te hebben in het beheer van de stronthoop. Daarom, wat vrouwen zal bevrijden van de manlijke leiding is de volledige eliminatie van het geld-werk-systeem en niet het bereiken van ekonomiese gelijkheid binnen dit systeem.

3. Macht en kontrole. Zonder gezag in zijn persoonlijke relaties met vrouwen, komt de man tot algeheel gezag in het manipuleren van geld en van alles en iedereen, die afhankelijk is van geld - dus: alles en iedereen.

4. Liefde-surrogaat. Niet bij machte liefde of genegenheid te geven, geeft de man geld. Het verschaft hem een moederlijk gevoel. De moeder geeft melk; hij geeft brood. Hij is de Broodwinner.

5. Geeft de man een doel. Niet in staat van het moment te genieten, heeft de man iets nodig om naar uit te zien, en geld verschaft hem een eeuwig en nooit eindigend doel. Denk eens wat je met 80 triljoen dollar zou kunnen doen - Investeer ze! In drie jaren heb je 300 triljoen dollar!

6. Verschaft de basis voor de voornaamste gelegenheid van de man om te beheren en te manipuleren - vaderschap.

VADERSCHAP EN GEESTESZIEKTE (angst, lafheid, bedeesdheid, nederigheid, onzekerheid, passiviteit): Moeder wil wat voor haar kinderen het beste is; Papa wil alleen wat voor Papa het beste is en dat is rust en vree, bevorderlijk voor zijn waan-voorstelling van waardigheid ('respekt'), voor een goed beeld van hemzelf ('status') en de gelegenheid om te beheren en te manipuleren, -of, wanneer hij een 'verlichte' vader is, 'leiding te geven'. Bovendien eist hij zijn dochter seksueel op - hij geeft haar 'hand' weg in het huwelijk; de rest is voor hemzelf. Papa kan, in tegenstelling tot Moeder, nooit aan zijn kinderen iets toegeven, aangezien hij ten koste van alles zijn waanidee van beslistheid, fermheid, altijd-gelijk-hebben en kracht moet handhaven. Nooit je eigen zin krijgen leidt tot gebrek aan zelfvertrouwen in het kind jegens de wereld en tot een passief aanvaarden van de status quo. Moeder houdt van haar kinderen, hoewel zij soms boos wordt, maar boosheid gaat snel over en, zelfs terwijl het er is, sluit het geen liefde of fundamenteel aanvaarden uit. De geestelijk zieke Papa houdt niet van zijn kinderen, hij keurt hen goed - àls zij 'goed' zijn, dat wil zeggen: als zij aardig zijn, 'eerbiedig', gehoorzaam, onderdanig tegenover hem, rustig en niet geneigd tot ongepast vertoon van drift, dat Papa's gemakkelijk verstoord zenuwstelsel van streek zou brengen - met andere woorden: wanneer zij zo passief zijn als planten. Wanneer zij niet 'goed' zijn, wordt hij niet boos - niet wanneer hij een moderne, 'beschaafde' vader is (de ouderwetse schreeuwende en brullende bruut is te verkiezen omdat hij zo belachelijk is dat hij gemakkelijk kan worden geminacht) - maar geeft eerder uitdrukking aan afkeuring, een stemming die – in tegenstelling met boosheid - duldt en fundamentele aanvaarding uitsluit en het kind achterlaat met een gevoel van nietswaardigheid en een levenslang geobsedeerd zijn met het verkrijgen van goedkeuring; het resultaat is angst voor zelfstandig denken aangezien dit leidt tot onkonventionele en afkeuring verdienende meningen en gedrag.

Document info
Document views265
Page views265
Page last viewedMon Jan 23 14:58:50 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments