X hits on this document

276 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 71

De Bonte Was, FEMINIST 2, 1977.

Valerie Solanas' S.C.U.M.-manifest

Een kind, dat Papa's goedkeuring wenst, moet Papa eerbiedigen en, daar hij een stuk vuil is, kan Papa er voor zorgen dat hij geëerbiedigd wordt door gereserveerd te blijven, afstand te bewaren en te handelen volgens de grondregel 'van familiariteit komt minachting', hetgeen natuurlijk waar is wanneer men verachtelijk is. Door gereserveerd te zijn en op een afstand te blijven is hij in staat om onbekend en geheimzinnig te blijven en op die wijze vrees ('respekt') in te boezemen.

Afkeuring van emotionele 'scènes' leidt tot angst voor sterke emotie, angst voor de eigen boosheid en haat en tot angst voor het onder ogen zien van de werkelijkheid, daar dit in de eerste plaats leidt tot boosheid en haat. Angst voor boosheid en haat gekombineerd met een gebrek aan zelfvertrouwen inzake het opgewassen zijn tegen en het veranderen van de wereld of zelfs het op uiterst geringe wijze veranderen van het eigen lot, voert tot een geestloos geloof, dat de wereld en de meeste mensen erop aardig zijn en dat de meest banale en triviale amusementen het hoogste genot geven.

De uitwerking van vaderschap op mannen in het bijzonder is een 'Man' van hen maken, dat wil zeggen: zeer defensief jegens alle impulsen tot passiviteit, slordigheid en verlangens om vrouwelijk te zijn. Iedere jongen wil worden zoals zijn moeder is, wil één met haar worden, maar Papa verbiedt dit; hij is de moeder, hij wordt één met haar. Daarom zegt hij tegen de jongen, soms rechtstreeks, soms indirekt, geen moeders-kindje te zijn en zich als een Man te gedragen. De jongen, die strontbenauwd is voor zijn vader en 'eerbied' voor hem heeft, schikt zich daarin en wordt precies als Papa, dat voorbeeld van 'Man'lijkheid, dat ideaal van heel Amerika - de welgemanierde, heteroseksuele droogkloot.

De uitwerking van vaderschap op vrouwen is, hen manlijk te maken - afhankelijk, passief, tam, dierlijk, aardig, onzeker, vragend om bijval en veiligheid, laf, nederig, vol 'eer-bied' voor autoriteiten en mannen, gesloten, met beperkt reaktievermogen, half dood, onbeduidend, saai, konventioneel, afgestompt en volmaakt verachtelijk.

Papa's meisje, altijd gespannen en bang, niet hip, niet analyties en met een tekort aan objektiviteit, waardeert Papa en nadien andere mannen tegen een achtergrond van vrees ('respekt') en is niet alleen zonder de mogelijkheid om het holle vat te zien achter de gereserveerde façade, maar aanvaardt de manlijke definitie van hemzelf als superieur, als vrouw, en van haarzelf als inferieur, als man, hetgeen zij, dank zij Papa inderdaad is.

De versterking van het vaderschap, als gevolg van de toenemende en meer wijd verbreide welgesteldheid die het vaderschap nodig heeft om te kunnen gedijen, is de oorzaak van de algemene toename van geestloosheid en de achteruitgang van de vrouwen in de V.S. sedert de twintiger jaren. De nauwe band tussen rijkdom en vaderschap heeft voor het grootste deel slechts geleid tot de verkeerde meisjes, namelijk de 'bevoorrechte' middenstandsmeisje, die een 'opvoeding' krijgen.

Het gevolg van vaders, in één woord, is het aantasten van de wereld met manlijkheid. De man is het omgekeerde van koning Midas - alles wat hij aanraakt verandert in stront.

Document info
Document views276
Page views276
Page last viewedTue Jan 24 07:58:22 UTC 2017
Pages71
Paragraphs740
Words36593

Comments