X hits on this document

157 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 42

Tema 9. Dispozitive periferice

Fişa suport 9.1. Conectarea echipamentelor periferice şi caracteristici funcţionale

Acest material vizează competenţa: Instalează şi configurează dispozitive periferice

CE?

Dispozitivele perfierice se clasifică în:

1.

dispozitive periferice de intrare: mouse şi tastatură, trackball, joystick, creion optic, aparat de fotografiat digital şi cameră video digitală, microfon, echipament de autentificare biometric, touch screen, scanner;

2.

dispozitive periferice de ieşire: monitoare şi proiectoare, imprimante, plotter, boxe şi căşti;

3.

dispositive periferice de intrare – ieşire: modemurile, touchscreen-urile.

Conectarea dispozitivelor periferice se face pe porturile serial, paralel, PS2, USB sau o interfaţă wireless.

Dispozitive periferice de intrare

1.

Tastatura

Este cel mai utilizat dispozitiv periferic de intrare de tip STRING, care asigură introducerea informaţiilor în memoria calculatorului. Cel mai întâlnit standard de tastatură este QWERTY. Fiecare caracter se generează prin acţionarea unei taste electronice, care are ca efect închiderea unui circuit prin care se generează un cod unic (codul ASCII al caracterului respectiv). Tastatura are cinci grupe de taste, corespunzătoare cu următoarele zone: taste funcţionale, taste alfanumerice, taste de editare, taste numerice, taste de deplasare.

Tastele funcţionale conţin 12 taste notate cu <F1>, <F2>, ..., <F12> care au ataşate diferite comenzi sau grupuri de comenzi, specifice programului care controlează activitatea calculatorului.

Tastele alfanumerice includ taste pentru codurile cifrelor, litere mari şi mici, semne speciale şi bara de spaţiu. De asemenea, aici se regăsesc şi comenzile retur de car (carriage return) şi salt în linie nouă (line feed) <ENTER>; tabulare <TAB>; întreruperea unui program <ESC>; tipărirea ecranului la imprimantă <PRINT SCREEN>, suspendarea temporară e executării <PAUSE/BREAK>.

Tastele pentru editare conţin <PAGE UP>; <PAGE DOWN>; <HOME>; <END>; comutare între insert şi modul suprascriere cu tasta <INSERT>; ştergere <DELETE> şi <BACKSPACE>.

Tastele numerice sunt destinate introducerii datelor numerice şi a operaţiilor aritmetice, la care se adaugă operatorul zecimal <.>.

Document info
Document views157
Page views157
Page last viewedWed Jan 25 00:55:43 UTC 2017
Pages42
Paragraphs732
Words9972

Comments