X hits on this document

127 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 42

2.

sistemul de operare sesizează că a fost conectat un echipament hardware nou, caută un driver compatibil dar acesta nu este găsit. În această situaţie se foloseşte driverul ce ne-a fost furnizat de către producător.

Instalarea driver-ului imprimantei

1.

se identifică versiunea curentă a driverului imprimantei;

2.

se descarcă de pe site-ul producătorului ultima versiune de driver;

3.

se instalează driverul;

4.

se testează folosind Start > Settings > Printers and Faxes sau click dreapta pe imprimantă şi alegeţi Properties (Proprietăţi). După instalare se foloseşte opţiunea Print Test pentru a încerca funcţionalitatea imprimantei.

Pentru a converti informaţia într-un limbaj pe care imprimanta îl poate înţelege se foloseşte un Page Description Language (PDL). Acest limbaj include text, grafică şi informaţii de formatare.

Există următoarele tipuri de PDL-uri: Printer Command Language (PCL) (un standard industrial pentru aproape toate tipurile de imprimante); Post Script (PS) (abordează uniformitatea între diferitele fonturi de texte); Grafic Device Interface (GDI) (componentă Windows care gestionează modul în care sunt transmise imaginile grafice la dispozitivele de ieşire.)

Setările imprimantei

Folosind opţiunea Properties se pot face setări legate de: formatul paginii, margini, tipul pagini, setări de culoare şi modalităţi de imprimare.

O imprimantă poate fi setată implicită – folosind opţiunea Set as Default Printer, accesibilă din Start > Settings > Printers and Faxes.

O opţiune folosită pentru folosirea imprimantei în reţea este Sharing... şi permite imprimarea de pe orice statie din reţeaua locală. Acest lucru este posibil datorită sistemului de operare Windows, iar calculatorul pe care este instalată imprimanta gestionează toate comenzile care vin de la staţiile din reţeaua locală.

Paşii care trebuie urmaţi sunt următorii:

1.

se alege din meniul Start > Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes;

2.

se selectează imprimanta pe care dorim să o partajăm;

3.

folosind opţiunea Printer Tasks (Sarcinile imprimantei) se selectează Share this printer (Partajaţi această imprimantă);

4.

în  Printer Properties (Proprietatile imprimantei) se selectează tab-ul Sharing (Partajare). Se introduce numele care se doreşte pentru această imprimantă atunci când este folosită de utilizatori;

5.

se verifică dacă partajarea s-a realizat corect.

O altă variantă ar fi serverul de imprimare de reţea. Şi acesta permite mai multor utilizatori din reţea să folosească aceeaşi imprimantă. Funcţiile lui sunt următoarele: să ofere utilizatorilor acces la resursele imprimantei; să stocheze într-o arhivă datele până când acestea sunt printate şi să dea un feedback utilizatorului după ce procesul de imprimare s-a terminat.

Document info
Document views127
Page views127
Page last viewedWed Jan 18 23:23:07 UTC 2017
Pages42
Paragraphs732
Words9972

Comments