X hits on this document

115 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 42

De exemlpu:

1.

neconcordanţele dintre tipuri de semnale;

2.

imprimare pe format de hârtie necorespunzător;

3.

o setare de alb negru a imprimantei pentru un document color;

4.

scanarea unei fotografii cu o opţiune a scanner-ului specifică textului;

5.

incompatibilităţi de rezoluţie între calculator şi videoproiector etc.

De exemplu, la un scanner, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte: redimensionarea nepotrivită, luminozitatea sau obscuritatea neadecvate, culori necorespunzătoare, rezoluţie improprie, formatul fişierului rezultat necorespunzător, inversarea accidentală a culorii.

Un alt dispozitiv periferic frecvent utilizat şi complex este imprimanta. Testarea imprimantei se poate face cu opţiunea Test page disponibilă după instalarea driverului.

Mesaje de eroare în cazul imprimantelor:

Paper empty – lipseşte hârtia;

Device not found -  imprimanta nu este conectată;

Ink low – cartuş gol;

Cartridge not detected -  nu recunoaşte cartuşul (cartuşul poate prezenta o defecţiune la partea electrică sau a fost încărcat de prea multe ori);

Driver not found – nu detectează driver-ul (necesită reinstalarea driver-ului).

O bună funcţionare este dată şi de calibrarea imprimantei după reinstalarea cartuşelor.  Pentru depanarea imprimantei se recomandă următoarele procedee: restartarea imprimantei, scoaterea documentelor din coadă de imprimare, restartarea serviciului spooler de imprimare, scoaterea şi reconectarea cablurilor de date, verificarea stării cartuşelor, reinserarea hârtiei şi, nu in ultimul rând, reinstalarea imprimantei, dacă acţiunile anterioare nu au soluţionat problema.

Sugestii metodologice

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică.

CUM?  

Se recomandă utilizarea unui videoproiector conecat la un calculator pe care se vor simula diverse erori care pot apărea l-a folosirea dispozitivelor periferice.

Organizarea clasei pe grupe, la partea de fixare a cunoştinţelor.

Ca materiale suport se pot folosi: un calculator, un video proiector, o imprimantă, un scanner, un modem, o cameră video.

Evaluarea se poate realiza practic.

Probele practice dedicate elevilor trebuie să se desfăşoare sub stricta supraveghere a cadrului didactic

Document info
Document views115
Page views115
Page last viewedWed Dec 21 21:17:51 UTC 2016
Pages42
Paragraphs732
Words9972

Comments