X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 1 / 130

524 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Természettudományos alapismeretek tárgyainak annotációi:

Matematika I.  

Tantárgyfelelős: Dr. Rontó Miklós egyetemi tanár

Közönséges és parciális differenciálegyenletek fogalma, osztályozása, nevezetes feladatok. Lineáris állandó együtthatójú n-ed rendű homogén és inhomogén DE megoldása. Lineáris peremérték feladatok n-edrendű DE esetén. Differenciálegyenlet-rendszerek. Elsőrendű lineáris és kvázilineáris parciális differenciálegyenletek. Komplex analízisbeli alapfogalmak. Differenciálhatóság, regularitás. Elemi komplex függvények. Komplex függvény integerálja. Cauchy-féle integráltétel és  integrálformulák. Taylor –és  Laurent-féle hatványsorok.

Kötelező irodalom

1.

Rontó Miklós - Raisz Péterné: Differenciálegyenletek műszakiaknak. Elméleti összefoglalló 300 kidolgozott feladattal. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004. - 323. old.

Ajánlott irodalom

2.

Rontó Miklós - Mészáros József - Raisz Péterné - Tuzson Ágnes: Differenciál és integrálegyenletek. Komplex függvénytan. Variációszámítás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. - 337. old.

Matematika II.

Feltételezett előképzettség: Matematika I.

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Péter

Valószínűségi mező. Feltételes valószínűségi mező, teljes valószínűség tétele. Események függetlensége. Valószínűségi változó, eloszlás. Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény. Várható érték, szórásnégyzet. Valószínűségi vektorváltozók, eloszlásuk, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény. Valószínűségi változók függetlensége. A korrelációs együttható. A nagy számok törvénye. Feltételes várható érték.Statisztikai alapfogalmak. Néhány alapvető statisztika. Glivenko-Cantelli-tétel. A rendezett minták elméletének elemei. Elégséges statisztikák. Becslések. Torzítatlanság, hatásosság, konzisztencia.  A Rao-Cramér- és Rao-Blackwell-egyenlõtlenség.  A maximum-likelihood elve és a momentumok módszere. Intervallumbecslések. Statisztikai hipotézisek vizsgálata. Elsõfajú- és másodfajú hiba. Nemparaméteres próbák. Regresszió- és kovariancia-analízis. Monte-Carlo módszerek. Numerikus módszerek a matematikai statisztikában.

Kötelezõ és javasolt irodalom jegyzéke:

1.

Raisz Péter: Valószínűségszámítás, Miskolci Egyetemi Kiadó 2005.

2.

Mogyoródi-Michaletzky (szerk.): Matematikai statisztika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995.

3.

Móri-Szeidl-Zempléni: Matematikai statisztika példatár, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1997.

4.

Baróti-Bognár-Fejes Tóth-Mogyoródi: Valószínűségszámítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995.

Modern fizika

2+0, kollokvium, 2 kredit

Dr. Paripás Béla a tantárgy felelőse, a tantárgy előadója I/N

A kvantumfizika kísérleti alapjai (hőmérsékleti sugárzás, fotoeffektus, relativisztikus effektusok). Az anyag hullámtermészete, határozatlansági relációk. A kvantumfizika alapfeltevései. Az atomok felépítése, egy- és többelektronos rendszerek. A szilárdtestfizika alapjai, félvezetők sávstruktúrái, kvantumjelenségek szilárd testekben. Kvantumoptika, a lézerek működésének atomfizikai alapjai, a lézerek típusai, alkalmazások. Részecskegyorsítók, sugárzás és anyag kölcsönhatása, anyagtudományi alkalmazások.

Document info
Document views524
Page views524
Page last viewedWed Jan 18 18:37:06 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments