X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 10 / 130

506 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Anyagmozgató gépek és rendszerek

2+1 gy 4 kr.

Dr. Németh János

Vállalati komplex anyagáramlási rendszer. A logisztikai rendszerek alapjai. Jellegzetes anyagáramlási rendszerek. Anyagáramlási rendszereknél jelentkező tervezési kérdések alapjai: telepítési és centrumkeresési feladatok, járattervezési módszerek, konvejoros és targoncás szállítás tervezési modelljei. Szakaszos működésű anyagmozgató gépek (daru, targonca, felrakógép, függősínpálya stb.) rendszertechnikai vizsgálata. Folyamatos működésű anyagmozgató gépek (konvejor, görgőspálya, szállítószalag stb.) elemzése. Anyagmozgató gépeknél adódó legfontosabb automatizálási feladatok.

Ajánlott irodalom

Felföldi, L.: Anyagmozgatási kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.

Kuliwiec, R. A.: Materials handling handbook, John Wiley and sons, New York, 1985.

Cselényi, J.; Lévai, I.: Anyagmozgatás és gépei I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1977., 1988.

Lévai, I.: Anyagmozgatás és gépei, oktatási segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

Emelőgépek beszerzése, üzemeltetése és biztonságtechnikája, konferencia-kiadvány, Debrecen, 1997.

Greschik, Gy.: Anyagmozgatógépek I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, ISBN 963 661 672 8, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006.

Kurth, F.: Grundlagen der Fördertechnik, VEB Verlag Technik Berlin, 1971.

Pajer, G., Kuhnt, H.: Stetigförderer, VEB Verlag Technik Berlin, 1988.

Környezetvédelem, munkavédelem

2 1 g 3

Dr. Joó Gyula, a tantárgy felelőse

A környezetvédelem komplex értelmezése, feladatai. Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozási rendszere. A levegőtisztaság védelem, vízvédelem, természetvédelem, veszélyes vegyi anyagok, az ipari tevékenységekből származó kockázatok, a zajártalom elleni védelem

A mérnöki biztonságfilozófia alapelvei. A munkavédelem fogalma, tárgyköre, eszközei. A munkavédelem oktatásának szükségessége és célja. A munkavédelem és a szaktárgyak kapcsolata. A munkavédelem jogi, igazgatási, szervezési és vezetési kérdései:- A munkavédelem társadalmi meghatározottsága, a munkavédelem és a biztonságtechnika alapelvei (a veszélytelen technika, a kockázat).A gépek és berendezések biztonságtechnikája

Irodalom:

1.

Környezettechnika Szerkesztette: Barótfi István. 1999

Document info
Document views506
Page views506
Page last viewedTue Jan 17 08:04:40 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments