X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 103 / 130

551 views

0 shares

0 downloads

0 comments

103 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Kötelező irodalom:

1.

John A. Bosch: Measuring Machines and Systems, Marcel Decker Inc., New York 1995.,ISBN 0-8247-9581-4. p444

2.

Farago F. T., Curtis M. A.: Handbook of Dimensional Measurement, Industrial Press Inc., New York, 1994, ISBN 0-8311-3053-9, p580

Ajánlott irodalom:

1.

Ballard D.H., Brown C.M: Computer Vision, Prentice Hall Professional Technical Reference, 1982., p302.

2.

David Vernon: Machine vision: Automated visual inspection and robot vision, Prentice-Hall, Inc. 1991, ISBN:0-13-543398-3, p260

Finommechanikai szerelés

2 1 gy 4

Dr. Kövesi Gyula, Dr. Szabó Ottó, Dr. Varga Gyula, a tantárgy felelősei

A szereléstechnológiai folyamatok rendszerelméleti jellemzői. A finommechanikai termékek és a szerelés adekvát hierarchikus struktúrája. A szerelési technológia fejlettségét befolyásoló tényezők, racionalizálás. A szereléstechnológiai folyamat tervezése, a gyártmány tagolása, szerelési családfák. A szerelés korszerűsítése, rugalmas automatizálás és robotizálás. A szerelés pontossága, szerelési egységek és gyártmányok minőségi vizsgálata. A finommechanikai szerelés minőségbiztosítása. Számítógépek alkalmazása a szerelés tervezésében, irányításában és a konstrukció technológiai helyességének vizsgálatában.

Kötelező irodalom:

1.

Petrik O.: Finommechanika. Müszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.

2.

Gács Gy.: Alkatrészgyártás és szerelés II. Szerelés. Tankönyvkiadó, Budapest ,1986.

Ajánlott irodalom:

1.

Reinhard,G. - Angerer,T.: Automated Assembly of Mechatronik Products. Annals of the CIRP 51/1/2002

Geometriai modellezés

2 1 v 4

Dr. Juhász Imre, a tantárgy felelőse

Görbék leírási módjai: explicit, implicit, paraméteres; a leírástól független jellemzői: érintő, görbület, torzió, simulósík, kísérő triéder; evolúta, evolvens, burkológörbe. A gépészeti alkalmazásokban gyakran előforduló görbék: csavarvonal, cikloisok, evolvensek. Görbék modellezése számítógéppel: interpoláló, approximáló görbék, szplájnok. A manapság leggyakrabban használt reprezentálási módok: Bézier, B-spline, NURBS. Felületek leírási módjai: explicit, implicit, paraméteres, a leírástól független jellemzői: érintősík, normális, főnormálgörbület, Gauss-féle görbület, Dupin-féle indikátrix. Vonalfelületek, kifejthető felületek, csavarfelület, burkolófelületek. Felületek modellezése számítógéppel: interpoláló, approximáló felületek (Coons-folt, Bézier, B-spline, NURBS felületek). Mozgó görbe által súrolt felületek: forgásfelület, transzlációs felületek osztálya. Testmodellezés: drótvázmodell, cella módszerek, CSG és B-rep modellek.

Kötelező irodalom:

Horváth, I, Juhász, I.: Számítógéppel segített gépészeti tervezés 1., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1996.

1. Hoschek, J., Lasser, D.: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, AK Peters, Wellesley, 1993.

Ajánlott irodalom:

Document info
Document views551
Page views551
Page last viewedFri Jan 20 12:16:43 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments