X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 113 / 130

549 views

0 shares

0 downloads

0 comments

113 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Budapest 1984

3.

Horváth, S. – Pónya, V.: Agregát szerszámgépek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1966

Gyártóeszközök irányítása

Felelős: Dr. Szabóné dr. Makó Ildikó

Az irányítás megvalósítási módjai, vezérlés, szabályozás. Vezérlések csoportosítása PLC, huzalozott vezérlés. A Boole-algebra alapelemei. Kombinációs és szekvenciális hálózatok tervezése. A programozható logikai vezérlők működése, felhasználása a gépészeti automatikában. A soros logika elve. PLC programok struktúrálása. Jellegzetes PLC programnyelvek. Időzítési feladatok megoldása, programbeli funkciójuk PLC programokban. A számjegyvezérlés alapelve, alkalmazási lehetőségei különböző technológiai berendezéseknél. Geometriai információs rendszerek, transzformációk. A külső adatfeldolgozás módszerei és eszközei, kézi és számítógéppel segített programozás, WOP. Szabványos és ISO kompatibilis kiegészítő programnyelvek alkalmazása speciális feladatok megoldására. A belső adatfeldolgozás feladata, a vezérlés hardver és szoftver struktúrái, interpolációs eljárások, helyzetszabályozási algoritmusok, állapotfelügyelet.

Kötelező irodalom:

1.

Makó I.: Gépészeti automatika előadásvázlat (kézirat) http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~mako/aut.pdf

2.

Zsiga Z. : NC technika alapjai http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~zsiga/ncalap.pdf

Ajánlott irodalom:

1.

Bánhidi L. et.al.: Automatika mérnököknek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. ISBN 963 18 4310

2.

Mátyási Gy.: NC technológia és programozás I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 2001.

Gyártóeszközök modellezése

2 1 v 3

Előfeltétel: Mechanika 1.

Szilágyi Attila, a tantárgy felelőse

Szerszámgépek esetében alkalmazott szerkezeti egységek (csapágyak, szánok, vezetékek, tengelyek, stb.) áttekintése. Fenti egységekből összeállított komplex struktúrák szilárdságtani, rezgéstani és hőtani irányú végeselemes modellezése: állandó keresztmetszetű forgó tengelyek, feszültségkoncentrációk előfordulása, ciklikusan váltakozó igénybevételnek kitett forgó tengelyek, két végén gördülő csapágyakkal megtámasztott főorsó problémája

Kötelező irodalom:

1.

Baráti A.: Szerszámgép - vizsgálatok, Budapest, Műszaki Kvk., 1988. p. 1-277.

Ajánlott irodalom:

1.

Harris and Creede.: Shock & Vibration Handbook, McGraw – Hill Book Co., Inc. 1961.

2.

Den Hartogh, J.P.: Mechanical Vibrations, McGraw – Hill Book Co., Inc. 1956.

3.

Den Hartogh, J.P.: Advanced strength of materials, Dover Publications, 1987.

Szerelőgépek

2 1 v 3

Dr. Szabóné Dr. Makó Ildikó, a tantárgy felelőse

Document info
Document views549
Page views549
Page last viewedFri Jan 20 10:27:45 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments