X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 114 / 130

529 views

0 shares

0 downloads

0 comments

114 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Manuális, gépesített és automatizált szerelési folyamatok. A szerelő munkahelyek gépi berendezéseinek főbb funkcionális osztályai. A mechatronikai szerelés kisgépei, szerelő-célgépi moduláris egységek áttekintése. A gépesített szerelés egyedi célgépei és célgépi egységei. Adagolók, rendezők, csavarozó-egységek, szegecselő-, nibbelőegységek, beültető-egységek, lapszerelők, forrasztóegységek, jelölő-feliratozó egységek. Többállomásos szerelő-célgépek és szerelő gépsorok. A szerelési technológia és ütemezés befolyása a szerelősorok struktúrájára. A szerelő-műveletek eszközeinek térbeli kiosztása. A szerelőállomások kialakításának feltételei, szabályrendszere. Az állomások összekötésének pályavariánsai. Automatikus szerelő-célgépek tipikus struktúra-változatai.

Kötelező irodalom:

1.

K. Brankamp: Gyártási és szerelési kézikönyv. MK. Budapest 1980.

Ajánlott irodalom:

1.

Csáki T.-Makó I.-Zsiga Z.: Szerelési folyamatok egységesítése. Szerelőhelyek jellegzetes struktúráinak elemzése MLR RET Konferenciakiadvány pp. 63-71. Miskolc 2005

17.

Technológiai berendezések gépészete szakirány

Vegyipari technológiák berendezései

2 1 g 3

Dr. Ortutay Miklós, a tantárgy felelőse

Nyersanyagoktól a termékekig vezető út (építőanyag-, gyógyszer-, élelmezési, petrolkémiai, alapanyaggyártó iparok stb.) általános jellemzése. Nyersanyagok, termékek tárolása. Aprító és osztályozó berendezések. Fluidumok szállítása (2/1, 3/2 kapcsolások). Gáz-szilárd rendszer szétválasztás berendezései. Folyadék-szilárd rendszer szétválasztás berendezései. Keverők, homogenizálók. Hőátvitel, hőátadás halmazállapot-változás nélkül és halmazállapot-változással. Hőcserélő szerkezetek. Reakciók, reaktorok.

Irodalom:

1.

Fonyó Zs., Fábry Gy.:Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó,1998

2.

Vegyipari készülékek Szerkesztési atlasz, Műszaki Könyvkiadó, 1986

3.

Fábry György: Élelmiszer-ipari eljárások és berendezések, Mezőgazda Kiadó, 1995

4.

J. H. Perry: Vegyészmérnökök kézikönyve (bármelyik kiadás ill. Chemical Engineer’s Handbook)

Forgáshéjak szilárdságtana

2 1 v 4

Dr. Kerekes István, a tantárgy felelőse

A lineáris rugalmasságtan alapegyenletrendszere (ismétlés). Forgásfelületek geometriája. Forgáshéjak geometriája. A Naghdi-féle héjmodell: alapfeltételezések, kinematikai egyenletek. Belső erőrendszer redukálása a héj középfelületére. Általánosított Hooke-törvény. Forgáshéjak egyensúlyi egyenletei. Forgáshéjak membrán-elmélete. Membrán-feladatok megoldása. A Kirchhoff-Love-féle hipotézis. A Koiter-féle héjmodell egyenletei és peremfeltételei. Körhengerhéjak és forgáshéjak hajlítási feladatai. A membrán állapot és a peremzavarás szuperpozíciója. Peremzavarások közelítő számításai. Héjak illesztése.

Irodalom:

1.

Kozák I.: Szilárdságtan V., Tankönyvkiadó, Bp., 1977.

2.

Kozák I.-Mörk J.: Függelék a Szilárdságtan V. című jegyzethez, Tankönyvkiadó, Bp., 1982.

Document info
Document views529
Page views529
Page last viewedThu Jan 19 02:33:35 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments