X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 116 / 130

580 views

0 shares

0 downloads

0 comments

116 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

modellalkotás.

Irodalom:

1.

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

2.

MSZ EN 13445-1, 2, 3, 4, 5, 6:2002 november Unfired Pressure Vessels

3.

Bodor-Szabó: Nyomástartó berendezések szilárdsági méretezése, Műszaki könyvkiadó, Bp. 1982

4.

Keresztes János: Tartályok és készülékek I., II., III., Tankönyvkiadó, Bp

5.

ASME VIII. Rules for construction of pressure vessel 2002 Addenda

6.

ASME III. Rules for construction of nuclear facility components

Levegő- és víztisztaságvédelem

Dr. Szabó Szilárd, a tantárgy felelőse

2 1 v 4

A levegő porszennyezőinek keletkezése, hatása. A porszemcsék mozgása, terjedése. A porok tulajdonságai, és azok mérése. a porkoncentráció mérési módszerei. A porelszívás és leválasztás elvi módszerei és azok gyakorlati megvalósítása. Légtechnikai rendszerek. Gáz halmazállapotú szennyeződések a légkörben. Szennyező vegyületek és azok kimutatási módszerei. A légnemű szennyeződés leválasztásának, ártalmatlanításának módszerei és az azokat megvalósító berendezések, rendszerek.

A víztisztaságvédelem áramlástechnikai alapjai. Áramlás nyitott felszínű csatornákban és medrekben. Áramlás és rohanás. Az áramló közeg mennyiségének mérése nyitott felszínű csatornákban: bukógát, Parshall-csatorna. A szivárgó áramlás alapjai. Darcy-törvény. Vízszintes, egyenes vonalú, permanens szivárgás. Tengelyszimmetrikus szivárgás, kutak vízhozama. Az ülepedési folyamat áramlástechnikai vizsgálata. Ülepítők főméreteinek meghatározása. Homokfogók, légbefúvásos homokfogók. A vízkezelés alapfolyamatai: szűrés szemcsés közegben, keverés, a keverők energiaszükséglete.

Irodalom:

1.

Moser, M., Pálmai, Gy.: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.

2.

Woperáné Serédi Ágnes: SOx és NOx emisszió csökkentése, Alföldi Nyomda, Debrecen, 1991.

3.

Sipos Zoltán: Ipari levegőtisztaság-védelem, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

4.

Dr. Koncz István:. Portalanítás és porleválasztás, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1982

5.

Bede G. – Gács I. : Szennyezőanyagok terjedése a légkörben, BME Mérnök Továbbképző intézet, Budapest, 1980

6.

Dr. Balogh I. –Szűcs I. –Woperáné Dr. Serédi Á.: Levegőtisztaságvédelmi módszerek és berendezések. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983

7.

Sircz János: Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989

8.

Juhász József, Illés István, Horváth László: Víztisztaságvédelmi módszerek és berendezések I-II: Budapest, Tankvk., 1985

9.

David H. F. Liu, Béla G. Lipták: Groundwater and surface water pollution, Boca Raton [etc.] : Lewis, 2000

10.

David H.F. Liu ; handbook ed. Béla G. Lipták: Environmental engineers' handbook, Boca Raton ; New York : Lewis, 1997

Nyomástartó rendszerek biztonságtechnikája

2 1 v 4

Document info
Document views580
Page views580
Page last viewedSun Jan 22 04:05:21 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments