X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 117 / 130

558 views

0 shares

0 downloads

0 comments

117 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Dr. Siménfalvi Zoltán, a tantárgy felelőse

Rendszerszemlélet a túlnyomás elleni védelemben. Nyomásforrások, gőz-, gáz- és porrobbanási jelenségek. Nyomásnövekedési karakterisztikák. A túlnyomás elleni védelem különböző módszerei. Inertizálás, robbanáselfojtás, szakaszolás, lefúvatás. Biztonsági szelepek, tárcsák, állványcsövek szerkezeti kialakítása méretezése és beépítése. Jellegzetes lefúvórendszerek. Lefúvócsövek, kémények, fáklyák, elnyeletők, gyűjtőtartályok. Por- és gázrobbanás elleni védelem tervezése, szabványi előírások, konstrukciós megoldások.

Irodalom:

1.

Dr. Bozóki Géza: Nyomástartó rendszerek túlnyomáshatárolása

2.

MSZ EN 14491 Dust Explosion venting protective systems

3.

Rolf K. Eckhoff, Dust Explosions int he process industries, Butterworth-Heinemann, 1997.

4.

VDI 3673 Part 1. Pressure Venting of Dust Explosions

5.

NFPA 68 Standard on Explosion Protection  by Deflagration Venting

6.

MSZ EN 1127-1:2000 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem.

Numerikus termo- és hidromechanika

2 1 v 3

Dr. Kalmár László, a tantárgy felelőse

Megmaradási elvek és áramlási alapegyenletek. Speciális áramlási esetek. Az áramlások matematikai osztályozása. Alkalmazott numerikus módszerek főbb komponensei és fontosabb tulajdonságaik. Diszkretizációs módszerek: véges differenciák és véges térfogatok módszere. Lineáris egyenletrendszerek megoldási módszerei: direkt és iteratív módszerek bemutatása. Navier-Stokes egyenlet megoldási lehetőségei: időátlagolt N-S egyenlet (RANS), nagy örvények szimulációja (LES) és direkt numerikus szimuláció (DNS). Alkalmazási példák.

Kötelező irodalom:

1. Czibere Tíbor: Áramlástan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

2. Czibere Tíbor: Vezetéses hőátvitel, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

3. Kalmár László – Baranyi László: Hő- és áramlástani feladatok numerikus modellezése, Szakmérnöki jegyzet, Miskolc, 2006.

Ajánlott irodalom:

1. Ferzinger, J.H. – Peric, M.: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 1999.

Vegyipari folyamatok modellezése

2 1 v 3

Dr. Joó Gyula, a tantárgy felelőse

A modellezés célja, a modellek fajtái. Kisminta, analóg- matematikai modell. Az elméleti matematikai modell felírásának és megoldásának lépései. A folyamatos technológiákban alkalmazott műveleti egységek tipikus tulajdonságai. Statikus és dinamikus modellek. Szabadsági fokok, optimálási kérdések.. A Damköhler egyenletek felírási módszerei, numerikus megoldási lehetőségek, módszerek A vegyipari műveleti egységek és technológiai rendszerek vizsgálata számítógépes szimuláció segítségével. Műveleti egység, rendszer, stacioner és instacioner üzem-állapotok. A CHEM CAD flow sheet programrendszer elemei, alkalmazhatósága, rendszere. Az optimált folyamatirányítás lehetőségei

Irodalom:

1.

Gépészeti rendszertechnika Főszerkesztő: Dr. Szabó Imre

2.

Dr Joó Gyula: Rendszerelmélet II-III.

3.

Erfurth-Just:Modellierung und Optimierung chemischer Prozesse

Document info
Document views558
Page views558
Page last viewedFri Jan 20 18:50:40 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments