X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 118 / 130

605 views

0 shares

0 downloads

0 comments

118 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Nyomástartó edények végeselemes modellezése

2 1 v 3

Dr. Baksa Attila, a tantárgy felelőse

A végeselem-módszer felhasználása héjak számítására. Izoparametrikus elemek felépítése forgáshéjak és tetszőleges görbületű héjak esetére. Az MITC elemcsalád lemezek és héjak végeselemes számítására. Háromdimenziós elemek. A megoldandó egyenletrendszerek sajátosságai. Speciális geometriájú héjak végeselemes modelljei és megoldásai. Terhelések és peremfeltételek figyelembevétele. Hőhatások figyelembevétele. Dinamikus terhelések modellezése. Csonkok, peremek, illesztett héjak feszültségi állapotának numerikus vizsgálata.   Hibaanalízis. A numerikus megoldások pontosságának javítása. Szabványelőírások és numerikus eredmények összevetése.

Irodalom:

1.

Páczelt I.: A végeselem-módszer a mérnöki gyakorlatban I. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999.

2.

Bathe, K.J.: Finite element procedures in engineering analysis, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1996.

Irányítás és vezérléstechnika

2 1v  3

Dr. Gárdus Zoltán, a tantárgy felelőse

Irányítás, szabályozás, vezérlés alapjai. A vezérléstechnika alapáramkörei. Logikai függvények megvalósítása. Kombinációs és sorrendi hálózatok. Szabályozórendszerek felépítése. Átviteli tagok analízise. Visszacsatolt rendszerek jellemzői. Összetett szabályozók.

Technológiai folyamatok szabályozása (nyomás, hőmérséklet, folyadékszint, közegáram, stb.). Méréselméleti alapok, Mérőeszközök (műszerjellemzők, hitelesítés). Műszerezés eszközei (nyomás, hőmérséklet, áramlás, szint, stb.) .Műszerezési rajzok

Kötelező irodalom:

Gárdus Zoltán: Digitális rendszerek szimulációja. ME kiadó. 2007.

Ajánlott irodalom:

Automatika mérnököknek. Tankönyvkiadó.

Hegesztett szerkezetek tervezése

2 1 v 3

Dr. Jármai Károly, a tantárgy felelőse

Szegecselt, csavarozott, ragasztott kapcsolatok szilárdsági vizsgálata. Konstrukciós kialakítások. Varratok statikus és fáradási szilárdsága. Húzott, nyomott rudak, hajlított tartók kötései. Rácsos tartók csomópontjai. Keretcsomópontok. Vékonyfalú szelvények kötései. Alumíniumszerkezetek, műanyagszerkezetek kötései. Mérnöki szerkezetek stabilitásszámítása. Nyomott rudak kihajlása. Osztott szelvényű rudak kihajlása. Hajlított tartók kifordulása. Lemezhorpadás. Alkalmazás I- és szekrényszelvényű tartókra. Együttdolgozó lemezszélesség, határ-lemezkarcsúságok. Szerkezet jellemzők. Keretek, rácsos tartók stabilitása. Csőszerkezetek. Héjak. Vékonyfalú rudak stabilitása. Szálerősítéses műanyag szerkezeti elemek, kompozitok. Szerkezetoptimálás

Irodalom:

1.

Jármai,K. - Iványi,M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és méretezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 230 old.

Document info
Document views605
Page views605
Page last viewedMon Jan 23 21:39:44 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments