X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 119 / 130

570 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

2.

Jármai,K.: Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, 2.8.6.1 Földrengés 109-111. old, 7.1 Hegesztett szerkezetek tervezésének általános elvei 643-650. old., 7.2 A számítógéppel segített tervezés alapjai és lehetőségei a szerkezetkialakításban 650-654. old., 11.3 Költségkalkuláció tervezéskor 837. old. fejezetek, Gépipari Tudományos Egyesület, Műegyetemi Kiadó, 2007. 895 old. ISBN 978-963-420-910-2

3.

Farkas J. & Jármai K.: Economic design of metal structures , Millpress Science Publisher, Rotterdam , 2003, 340 p. ISBN 90 77017 99 2

4.

Farkas,J.- Jármai,K.: Analysis and optimum design of metal structures. Balkema Publishers, Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p. ISBN 90 5410 669 7.

18.

Terméktervező szakirány

Gépszerkezetek méretezése

Tantárgyfelelős: Dr. Szente József

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

Gépszerkezeti elemek károsodásai. Gépelemek csoportosítása a jellegzetes károsodások alapján. Terhelések típusai. Méretezési eljárások. Méretezés változó terhelésre. A kifáradási jelenségek fizikai alapjai. A kifáradási határ fogalma és kísérleti meghatározása. A kifáradási határt befolyásoló tényezők. A kifáradás elleni biztonság meghatározása, biztonsági területek. Gépelemek ellenőrzése kifáradásra. Számítógépes alkalmazások a gépszerkezetek méretezésében. Online megoldások az interneten. Matematikai szoftverek használata. Professzionális méretező programok. CAD rendszerbe integrált számítási lehetőségek.

Ajánlott irodalom:

Collins, J. A.: Failure of Materials in Mechanical Design. John Wiley & Sons. 1993.

Drobni J.: Gépelemek III. Tankönyvkiadó. Budapest, 1983.

Stephens, R. I. – Fatemi, A. - Stephens, R. R. - Fuchs, H. O.: Metal Fatigue in Engineering. 2nd Ed. John Wiley & Sons. 2000.

Szente J. – Bihari Z.: Számítógépes terméktervezés. Elektronikus jegyzet. Miskolc, 2006.

Objektumsemleges tervezésmódszertan

Tantárgyfelelős: Dr. Kamondi László

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

Általános alapismeretek, fogalmak. Termék életpálya. A konstrukciós tervezés alapjai (rendszerek, rendszerelemek, funkciók, leképezések). Feladatkitűzés, feladat pontosítás. Megoldáskeresés módszerei, tervezői szemléletek. Funkció-, hatás-, hatáshordozó struktúrák. Értékelő eljárások. Elemek és szerkezetek építési módjai. A kialakítás folyamata (alapszabályok, elvek, kötöttségek). Megoldás variációk a kialakításban. Kötéstechnikai alapelvek és megoldások (alak- és erőzárás). Dokumentálás, termék-megfelelőség.

Ajánlott irodalom:

Kamondi, L.:Objektum semleges géptervezés. (Társszerzők: Döbröczöni, Á.- Takács, Á.) Készült a HEFOP-3.8-P-2004-06-0012 program keretében. Miskolc, 2006.

Kamondi, L.: Új termék kifejlesztése és bevezetése, a piacra vitel ideje és az azt meghatározó tényezők. (Társszerzők: Bercsey, T., Döbröczöni, Á.,  Dubcsák, A., , Horák, P., Péter, J., Scholtz, P.), Miskolc 1997. Jegyzet a Phare HU 9305 program támogatásával, p.: 1/258.

Document info
Document views570
Page views570
Page last viewedSat Jan 21 19:34:31 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments