X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 121 / 130

499 views

0 shares

0 downloads

0 comments

121 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

A termék funkcióstruktúrájának elkészítése, a fő- és mellékfunkciókhoz megoldáselemek rendelése. A megoldáselemek variálása, az elvi megoldás kiválasztása értékelemzéssel. Egyéb módszeres tervezési technikák alkalmazása. Az egyes funkciókat megvalósító gép- vagy termékelemek, illetve részegységek tervezése, esetleges funkció összevonási lehetőségek. Anyagválasztás és szerelési tervek a könnyű újrahasznosítás szempontjából. Szilárdsági ellenőrzések, az élettartam ellenőrzése. A csomagolás tervezése. A termék dokumentálása, a tervek és tervezési folyamat bemutatása.

Ajánlott irodalom:

Ábrahám György: Optika. Panem, 1998.

Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina Kiadó. Budapest, 1983.

Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974.

Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés. Tan-Grafix Kiadó, 1997.

Gara Miklós: Nyomdaipari enciklopédia. Müszaki Könyvkiadó, 2002.

Lissák György: A formáról. Láng Kiadó és Holding Rt. Budapest, 1998.

Oláh István: Termékgyártás technológiái és berendezései. Könnyűipari Műszaki Főiskola, 1998.

Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Műszaki Könyvkiadó, 2003.

Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció. 2002.

Zala Tibor: A grafika története, Tan-Grafix kiadó 1997.

Grafikai tervezés

Tantárgyfelelős: Dr. Péter József

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

Grafikai eljárások, műfajok és technikák. A tervezőgrafika és reklámgrafika lehetőségei. A terméken megjelenő grafikus információk ismertetése, alkalmazási készségek fejlesztése. A termékek használatával kapcsolatos információk összefoglalása és megadása. Az arculattervezés elemei: betű, embléma, piktogram, információs rendszer, nyomdai ismeretek, nyomtatványtervezés, tipográfia. A reklámhordozó funkciók ismerete és tervezése (címlap, plakát, szórólap, prospektus, katalógus, műszaki dokumentáció). Számítógépes grafikai tervezés (animációs technikák). A terméktervezéshez kapcsolódó vizuális megjelenítési technikák ismertetése és az ábrázolási módok bemutatása.

Ajánlott irodalom:

Ábrahám György: Optika. Panem, 1998.

Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés. Tan-Grafix Kiadó, 1997.

Dr. Gara Miklós: Nyomdaipari enciklopédia. Müszaki Könyvkiadó, 2002.

Oláh István: Termékgyártás technológiái és berendezései. Könnyűipari Műszaki Főiskola, 1998.

Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Műszaki Könyvkiadó, 2003.

Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció. 2002.

Zala Tibor: A grafika története, Tan-Grafix kiadó 1997.

Virtuális termékfejlesztés

Tantárgyfelelős: Bihari Zoltán

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

A virtuális termékfejlesztés fogalma, eszközrendszere. Számítógép a terméktervezésben. Modellező és integrált tervező szoftverek. Sajátosság alapú modellezés. Parametrikus modellezés. Szerelt egységek modellezése. A virtuális tervezés és gyártás folyamata: vázlat, formaterv, részlettervezés, szereléstervezés, analízis, szimuláció, szerelés ellenőrzés,

Document info
Document views499
Page views499
Page last viewedMon Jan 16 23:25:05 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments