X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 122 / 130

561 views

0 shares

0 downloads

0 comments

122 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

gyorsprototipus gyártás, szerszámtervezés, szerszám gyártás, alkatrészgyártás. Reverse engineering: mérés, modell, digitalizálás, CAD/CAM rendszer, termék, ellenőrzés. Az ember termék kapcsolat vizsgálata virtuális környezetben.

Ajánlott irodalom:

Horváth I. - Juhász I.: Számítógéppel segített gépészeti tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1996.

Kunwoo Lee: Principles of CAD/CAM/CAE Systems. Addison-Wesley. 1999.

McMahon C. – Browne, J.: CADCAM. 2nd Ed. Addison-Wesley. 1998.

Készségfejlesztő technikák

Tantárgyfelelős: Dömötör Csaba

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

Modellezés. A modell alkalmazása a termékfejlesztésben. A modellezéshez használható anyagok és technikák összefoglalása. Az agyagmodell készítése. A számítógéppel segített modellkészítés (RP). Az eljárás csoportosítása, a változatok bemutatás, a kiválasztás szempontjai, a fejlesztés irányai. A RP alkalmazása a termékfejlesztésben. Ülés készítése, az anatómiai és az ergonómiai tudnivalók összefoglalása.  Ülés hajlított csővázának tervezése, az anyaggal, a technológiával és a szilársági számításokkal összefüggő ismeretek összefoglalása. Modell készítése.

Ajánlott irodalom:

Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina Kiadó. Budapest, 1983.

Péter J.: Készségfejlesztő technikák. Előadásvázlat. Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP-3.3.1 Operatív Programja keretében. 2007.

Műanyagalakítás

2 1 v 4

Dr. Kiss Antal, a tantárgy felelőse

A műanyagok szerepe a korszerű termékek kialakításában, gyárthatósági, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok. A műanyagok anyagismereti jellemzői, szilárdsági és károsodási sajátosságaik, alakíthatósági sajátos tulajdonságaik. Csoportosításuk és jelölésük. A műanyagalakítás technológiai változatainak részletes tárgyalása, a műanyagok sajátos jellemzőinek figyelembevételével, gép és szerszám megoldások alapvető kialakításai. Fóliák előállítási módszerei: kalanderezés, öntés. Extrudáló eljárások. Rétegelés, bevonatolás. Üreges testek előállítása fúvással. Fröccsöntés, fröccsfúvás, habfröccsöntés. Sajtolás és fröccs-sajtolás. Műanyagok habosítása. Szálerősítésű műanyagok feldolgozása, különös tekintettel az üvegszállal végzett erősítésre. Rotációs formázás. Műanyag bevonatok készítése. Műanyagok meleg- és hidegalakítása. Műanyagok vákuumformázása. Műanyagok kötése: hegesztéssel, ragasztással, mechanikus megoldásokkal. Műanyagok felületi kikészítése, díszítő nemesítése.

Kötelező irodalom:

1.

Schwarz-Ebeling – Lüpke – Schelter: Műanyagfeldolgozás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

2.

Dr. Kertész Béla: Műanyag csomagolószerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.

Ajánlott irodalom:

1.

R. J. Crawford: Plastics engineering, 2nd Edition, Pergamon Press, Oxford, 1987.

2.

Tisza Miklós: Mechanikai technológiák, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.

3.

Tisza Miklós: Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001.

Document info
Document views561
Page views561
Page last viewedFri Jan 20 22:30:09 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments