X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 123 / 130

552 views

0 shares

0 downloads

0 comments

123 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

4.

Szombatfalvy Árpád: Szerkezeti elemek tervezésének szempontjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

Gépszerkezetek analízise

Tantárgyfelelős: Sarka Ferenc

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

Rövid ismétlés (mátrix módszerek, VEM, numerikus módszerek), ezek alkalmazási lehetőségei gépszerkezetek tervezéséhez. A gépszerkezetek terén értelmezhető és megfogalmazható, a működési sajátosságok miatt szükséges bonyolultabb vizsgálatok (modálanalízis, harmonikus gerjesztés, tranziens jelenségek, spektrumanalízis, véletlenszerű rezgések, ütődés- szerű terhelések, hőhatások, ezek kombinációi) elméleti alapjai röviden, végzésének menete, példán keresztül bemutatása, az eredmények beépítése és felhasználása a gépszerkezetek tervezési folyamatába. A végeselemes programok programozási lehetőségeinek kihasználása. Optimumkeresés, multidiszciplináris optimálás. Konkrét termék, gépelem, szerkezet vizsgálata, konzultációs irányítással, egyéni munkával, projekt- szerűen.

Ajánlott irodalom:

Tong, P. – Rosettos, J. N.: The finite element method. MIT Press, Cambridge, England.

Rao, S. S.: The finite element method in engineering. Pergamon Press, GB.

Különleges hajtások

Tantárgyfelelős: Dr. Péter József

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

A fogaskerék-hajtóművek alkalmazásának határai. A finommechanizmusok különleges hajtóművei. A fogaskerék-bolygómű változatai. A hajlékony elemes hajtómű elemei, működésének alapja. A változatok bemutatása, az osztályozás és kiválasztás szempontjainak összefoglalása. A kinematikai, szilárdsági és geometriai számítások ismertetése. A fogaskerék-hullámhajtómű konstrukciós változatai, azok alkalmazása. A pálcás fogazatú hajtómű szerkezeti felépítése, kinematikai vizsgálata, szilárdsági méretezésének alapjai.

Ajánlott irodalom:

Apró, F.: Hajtóművek gépszerkezettana. Miskolci Egyetemi Kiadó. 1996.

Drobni J.: Gépelemek III. Tankönyvkiadó. Budapest, 1983.

Péter J.: Gépszerkezettan „A”. Hullámhajtómű tervezése. Oktatási segédlet. Miskolc, 2004.

Terplán, Z. – Antal, M. – Apró, F. – Döbröczöni, Á.: Fogaskerék-bolygóművek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

Volkov - Krajnev: Hullámhajtóművek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984

Geometriai modellezés

Tantárgyfelelős: Dr. Juhász Imre

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

Görbék leírási módjai: explicit, implicit, paraméteres; a leírástól független jellemzői: érintő, görbület, torzió, simulósík, kísérő triéder; evolúta, evolvens, burkológörbe. A gépészeti alkalmazásokban gyakran előforduló görbék: csavarvonal, cikloisok, evolvensek. Görbék modellezése számítógéppel: interpoláló, approximáló görbék, szplájnok. A manapság leggyakrabban használt reprezentálási módok: Bézier, B-spline, NURBS. Felületek leírási módjai: explicit, implicit, paraméteres, a leírástól független jellemzői: érintősík, normális, főnormálgörbület, Gauss-féle görbület, Dupin-féle indikátrix. Vonalfelületek, kifejthető felületek, csavarfelület, burkolófelületek. Felületek modellezése számítógéppel: interpoláló,

Document info
Document views552
Page views552
Page last viewedFri Jan 20 13:03:47 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments