X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 125 / 130

620 views

0 shares

0 downloads

0 comments

125 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

feldolgozás, elemzés, szerkesztés, szövegezés). Az ismeretalkotás járulékos módszerei. Kiegészítő gyakorlati ismeretek (nyilvános kutatói beszéd elemei, számítógápes irodalomkutatás, oktatási gyakorlat).

Ajánlott irodalom:

Tomcsányi, P.: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllő. OMMI, Budapest. 2000.

Gépszerkezetek VEM alkalmazásai

Tantárgyfelelős: Dr. Szabó J. Ferenc

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

Rövid áttekintés, ismétlés (végeselemes módszer, a piaci programok, statikai, dinamikai feladatok megoldásának menete). A gépelemek, gépszerkezetek, különféle termékek kialakításának, szerepének, működésének és követelményeinek figyelembe vétele a modellalkotás, terhelés és peremfeltétel felépítés, valamint posztprocesszálás menete, gyakorlata során. Multidiszciplináris, multifizikai alkalmazások értelmezése, megfogalmazása. A megoldáshoz végeselemes programok programozási lehetőségeinek kihasználása, optimumkeresés, multidiszciplináris optimálás eddigi példái. A fontosabb gépelemek, gépszerkezetek (fogaskerekek, hajtóművek, sikló- és gördülőcsapágyak, rugalmas hajtások, kötőelemek, rugók, gépalapozások, termékek, stb) sajátosságai végeselemes vizsgálatok szempontjából, gyakori hibák és elkerülésük módjai. Konkrét termék, gépelem, szerkezet vizsgálata, konzultációs irányítással, egyéni munkával, projekt- szerűen.

Ajánlott irodalom:

Farkas, J.: Fémszerkezetek. Tankönyvkiadó, Budapest.

Rao, S. S.: The finite element method in engineering. Pergamon Press, GB.

Dr. Szabó F. J. - Bihari Z. – Sarka F.: Termékek, szerkezetek, gépelemek végeselemes modellezése és optimálása. Szakmérnöki jegyzet, Miskolci Egyetem.

Technikatörténet

A technikatörténet jelentősége a tárgyalásának szükségessége. Az ipari forradalom és hatása a gépiparra, a gépészeti tudományok fejlődése. Az ókor technikája a civilizáció kezdetén, a görög-római kor technikája. Az energetikai gépek fejlődése az ókortól napjainkig. A közlekedés fejlődése a kezdetektől az ipari forradalomig. A belsőégésű motorok kialakulása és fejlődése. Az elektrotechnika fejlődése. A fegyverek története. Nagy magyar feltalálók és tudósok (Galamb József, Bánki Donát, Csonka János, Kandó Kálmán, Jendrassik György, Kármán Tódor, Pattantyús Á. Géza, Fonó Albert).

Ajánlott irodalom:

Endrei Walter - Jeszenszky Sándor: Technikatörténet 1760-1960. ELTE. Bp. 1993.

Terplán Zénó munkái az előadásban előforduló személyiségekről. 1960-1994.

Műszaki nagyjaink 1-6. kötet. GTE. Bp. 1962-1985.

Műszaki akusztika

Tantárgyfelelős: Bihari Zoltán

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

Akusztikai alapfogalmak. Szintek és bevezetésük szükségessége. Alap-és származtatott szintek. Zaj- és rezgésmérések gyakorlati jelentősége. Műszerelemek és –rendszerek. Hangtér, térjellemzők, forrástípusok. Zajforrások rendszere. Sikló- és gördülőcsapágyak,

Document info
Document views620
Page views620
Page last viewedTue Jan 24 18:51:39 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments