X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 127 / 130

530 views

0 shares

0 downloads

0 comments

127 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

berendezések.

Irodalom:

1.

Fonyó Zs., Fábry Gy.:Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó,1998

2.

Fejes G., Fábry Gy.: Vegyipari műveletek II, Tankönyvkiadó, 1992

3.

Fábry György: Élelmiszer-ipari eljárások és berendezések, Mezőgazda Kiadó, 1995

4.

J. H. Perry: Vegyészmérnökök kézikönyve (bármelyik kiadás ill. Chemical Engineer’s Handbook)

Alternatív energiaforrások

2 1 v 4

Dr. Lakatos Károly, a tárgy felelőse

Hagyományos primer és szekunder energiaforrások. Alternatív energiaforrások szerepe jelenleg és a várható jövőben. Napenergia hasznosításának aktív és passzív módszerei. A víz- és a szélenergia hasznosításának módszerei. Biomasszák, mint energiaforrások. Különleges alkalmazások: hőszivattyú, hulladékenergia hasznosítás, stb. Energiatakarékosság és gazdaságosság összefüggése.

Kötelező irodalom:

1.

Imre L. szerk: Megújuló energiák, nyomtatott kézirat BME 2002.

2.

Raabe J.: Hydraulische Maschinen und Anlagen, Springer Verlag 1992   

3.

Jischa M.: Herausforderung Zukunft, Vieweg Verlag, 1993

Ajánlott irodalom:

1.

Giesecke, J.-Mosonyi, E.: Wasserkraftanlagen.Springer Verlag, 2005

2.

Hayes, D.: Átmenet a kőolaj utáni korszakba Közgazdasági és jogi kiadó 1982

Irányítás és vezérléstechnika

2 1v 3

Dr. Gárdus Zoltán, a tantárgy felelőse

Irányítás, szabályozás, vezérlés alapjai. A vezérléstechnika alapáramkörei. Logikai függvények megvalósítása. Kombinációs és sorrendi hálózatok. Szabályozórendszerek felépítése. Átviteli tagok analízise. Visszacsatolt rendszerek jellemzői. Összetett szabályozók.

Technológiai folyamatok szabályozása (nyomás, hőmérséklet, folyadékszint, közegáram, stb.). Méréselméleti alapok, Mérőeszközök (műszerjellemzők, hitelesítés). Műszerezés eszközei (nyomás, hőmérséklet, áramlás, szint, stb.) .Műszerezési rajzok

Kötelező irodalom:

Gárdus Zoltán: Digitális rendszerek szimulációja. ME kiadó. 2007.

Ajánlott irodalom:

Automatika mérnököknek. Tankönyvkiadó.

Levegő- és víztisztaságvédelem

2 1 v 4

Dr. Szabó Szilárd, a tantárgy felelőse

A levegő porszennyezőinek keletkezése, hatása. A porszemcsék mozgása, terjedése. A porok tulajdonságai, és azok mérése. a porkoncentráció mérési módszerei. A porelszívás és leválasztás elvi módszerei és azok gyakorlati megvalósítása. Légtechnikai rendszerek. Gáz halmazállapotú szennyeződések a légkörben. Szennyező vegyületek és azok kimutatási módszerei. A légnemű szennyeződés leválasztásának, ártalmatlanításának módszerei és az azokat megvalósító berendezések, rendszerek.

Document info
Document views530
Page views530
Page last viewedThu Jan 19 05:08:57 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments