X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 128 / 130

585 views

0 shares

0 downloads

0 comments

128 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

A víztisztaságvédelem áramlástechnikai alapjai. Áramlás nyitott felszínű csatornákban és medrekben. Áramlás és rohanás. Az áramló közeg mennyiségének mérése nyitott felszínű csatornákban: bukógát, Parshall-csatorna. A szivárgó áramlás alapjai. Darcy-törvény. Vízszintes, egyenes vonalú, permanens szivárgás. Tengelyszimmetrikus szivárgás, kutak vízhozama. Az ülepedési folyamat áramlástechnikai vizsgálata. Ülepítők főméreteinek meghatározása. Homokfogók, légbefúvásos homokfogók. A vízkezelés alapfolyamatai: szűrés szemcsés közegben, keverés, a keverők energiaszükséglete.

Irodalom:

1.

Moser, M., Pálmai, Gy.: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.

2.

Woperáné Serédi Ágnes: SOx és NOx emisszió csökkentése, Alföldi Nyomda, Debrecen, 1991.

3.

Sipos Zoltán: Ipari levegőtisztaság-védelem, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

4.

Dr. Koncz István:. Portalanítás és porleválasztás, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1982

5.

Bede G. – Gács I. : Szennyezőanyagok terjedése a légkörben, BME Mérnök Továbbképző intézet, Budapest, 1980

6.

Dr. Balogh I. –Szűcs I. –Woperáné Dr. Serédi Á.: Levegőtisztaságvédelmi módszerek és berendezések. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983

7.

Sircz János: Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989

8.

Juhász József, Illés István, Horváth László: Víztisztaságvédelmi módszerek és berendezések I-II: Budapest, Tankvk., 1985

9.

David H. F. Liu, Béla G. Lipták: Groundwater and surface water pollution, Boca Raton [etc.] : Lewis, 2000

10.

David H.F. Liu ; handbook ed. Béla G. Lipták: Environmental engineers' handbook, Boca Raton ; New York : Lewis, 1997

Nyomástartó rendszerek biztonságtechnikája

2 1 v 4

Dr. Siménfalvi Zoltán, a tantárgy felelőse

Rendszerszemlélet a túlnyomás elleni védelemben. Nyomásforrások, gőz-, gáz- és porrobbanási jelenségek. Nyomásnövekedési karakterisztikák. A túlnyomás elleni védelem különböző módszerei. Inertizálás, robbanáselfojtás, szakaszolás, lefúvatás. Biztonsági szelepek, tárcsák, állványcsövek szerkezeti kialakítása méretezése és beépítése. Jellegzetes lefúvórendszerek. Lefúvócsövek, kémények, fáklyák, elnyeletők, gyűjtőtartályok. Por- és gázrobbanás elleni védelem tervezése, szabványi előírások, konstrukciós megoldások.

Kötelező irodalom:

1.

Dr. Bozóki Géza: Nyomástartó rendszerek túlnyomáshatárolása

2.

MSZ EN 14491 Dust Explosion venting protective systems

Ajánlott irodalom:

1.

Rolf K. Eckhoff, Dust Explosions int he process industries, Butterworth-Heinemann, 1997.

2.

VDI 3673 Part 1. Pressure Venting of Dust Explosions

3.

NFPA 68 Standard on Explosion Protection  by Deflagration Venting

4.

MSZ EN 1127-1:2000 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem.

Numerikus termo- és hidromechanika

2 1 v 3

Document info
Document views585
Page views585
Page last viewedSun Jan 22 12:19:15 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments