X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 129 / 130

575 views

0 shares

0 downloads

0 comments

129 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Dr. Kalmár László, a tantárgy felelőse

Megmaradási elvek és áramlási alapegyenletek. Speciális áramlási esetek. Az áramlások matematikai osztályozása. Alkalmazott numerikus módszerek főbb komponensei és fontosabb tulajdonságaik. Diszkretizációs módszerek: véges differenciák és véges térfogatok módszere. Lineáris egyenletrendszerek megoldási módszerei: direkt és iteratív módszerek bemutatása. Navier-Stokes egyenlet megoldási lehetőségei: időátlagolt N-S egyenlet (RANS), nagy örvények szimulációja (LES) és direkt numerikus szimuláció (DNS). Alkalmazási példák.

Kötelező irodalom:

1. Czibere Tíbor: Áramlástan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

2. Czibere Tíbor: Vezetéses hőátvitel, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

3. Kalmár László – Baranyi László: Hő- és áramlástani feladatok numerikus modellezése, Szakmérnöki jegyzet, Miskolc, 2006.

Ajánlott irodalom:

1. Ferzinger, J.H. – Peric, M.: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 1999.

Vegyipari folyamatok modellezése

2 1 v 3

Dr. Joó Gyula, a tantárgy felelőse

A modellezés célja, a modellek fajtái. Kisminta, analóg- matematikai modell. Az elméleti matematikai modell felírásának és megoldásának lépései. A folyamatos technológiákban alkalmazott műveleti egységek tipikus tulajdonságai. Statikus és dinamikus modellek. Szabadsági fokok, optimálási kérdések.. A Damköhler egyenletek felírási módszerei, numerikus megoldási lehetőségek, módszerek A vegyipari műveleti egységek és technológiai rendszerek vizsgálata számítógépes szimuláció segítségével. Műveleti egység, rendszer, stacioner és instacioner üzem-állapotok. A CHEM CAD flow sheet programrendszer elemei, alkalmazhatósága, rendszere. Az optimált folyamatirányítás lehetőségei

Kötelező irodalom:

1.

Gépészeti rendszertechnika Főszerkesztő: Dr. Szabó Imre

2.

Dr Joó Gyula: Rendszerelmélet II-III.

Ajánlott irodalom:

1.

Erfurth-Just:Modellierung und Optimierung chemischer Prozesse

Dr. Karaffa Ferenc, a tantárgy felelőse, a tantárgy előadója I/N , gyakorlati foglalkozást tart I/N

Energetikai berendezések II.

2 1 v 3

Dr. Karaffa Ferenc, a tantárgy felelőse

Kompresszoros hűtőberendezések. A hűtőberendezés elemei: kondenzátor, elpárologtató, kompresszor, adagoló, utóhűtő. Abszorpciós hűtőberendezés. A hűtőberendezés elemei: termokémiai kompresszor, abszorber, kazán, rektifikáló oszlop. Hagyományos és nagynyomású klímaberendezések. Helyi klimatizálók.

Kötelező irodalom:

Beke György szerk.: Hűtőipari kézikönyv 1. – 2.

Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2002

Dr. Menyhárt József: Légtechnikai rendszerek

Tankönyvkiadó, Budapest, 1990

Ajánlott irodalom:

Chadderton, David V.: Air Conditioning

E and FN Spon, London, 1993

Document info
Document views575
Page views575
Page last viewedSun Jan 22 00:38:08 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments