X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 14 / 130

514 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

3.

Pozsgai Imre: A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai. ELTE Budapest, 1995. ISBN 963-463-000-6, p. 1-172.

Törésmechanika

2 1 gy 4

Dr. Lukács János, a tantárgy felelőse

A szerkezetek, szerkezeti elemek méretezése és a törésmechanika. A terjedő repedés méretének mérési módszerei: átlagos, felületi és pontos repedésméretet szolgáltató módszerek; a különböző módszerek alkalmazásai. Lineárisan rugalmas törésmechanika: a feszültségintenzitási tényező koncepció és a törési szívósság; energiaelmélet; fáradásos repedésterjedés; környezet okozta repedések; korróziós fáradás; repedésterjedés összetett terhelési mód esetén. Kis képlékeny tartományú lineárisan rugalmas törésmechanika. Képlékeny törésmechanika: C(T)OD elmélet; J-integrál elmélet és az R-görbe; kúszásos repedésterjedés. Dinamikus törésmechanika: műszerezett ütővizsgálat. A repedésmegállás és vizsgálata. A törési biztonság a lineárisan rugalmas és a képlékeny törésmechanikában. Esettanulmányok

Kötelező irodalom:

1.

Blumenauer, H., Pusch, G.: Műszaki törésmechanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987. ISBN 963 10 6718 1, p. 1-208.

2.

Gdoutos, E. E.: Fracture mechanics, Criteria and Applications, Kluwer Acad. Publ., ISBN 0-7923-0605-8, 1990. p. 1-316.

Ajánlott irodalom:

1.

Gdoutos, E. E., Rodopoulos, C. A., Yates, J. R., Problems of Fracture Mechanics and Fatigue, A Solution Guide, Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN: 1-4020-1759-6, p. 1-570.

2.

Broek, D.: The Practical Use of Fracture Mechanics Kluwer Academic Publishers, London, ISBN 0-7923-0223-0, 1988. p.1-522.

3.

Janssen, M., Zuidema, J., Wanhill, R. J. H.: Fracture Mechanics, Taylor & Francis, 2nd edition 2004. ISBN 0415346223, p. 1-384.

Kompozitok

2 1 gy 4

Dr. Marosné dr. Berkes Mária, a tantárgy felelőse

A kompozitok fogalma, felépítése, típusai az összetétel, illetve az erősítőfázis morfológiája szerint. Szerkezeti jellemzés (mikro-, makroszerkezet), tulajdonságok. A mátrix és az erősítő fázis sajátosságai, típusai, hatásuk a társított anyagok tulajdonságaira. A fém-, polimer- és kerámia mátrixú kompozitok legfontosabb típusai és jellegzetes képviselői: szálas, szemcsés, töltött, réteges kompozitok, szendvics szerkezetek, többdimenziós karbon/karbon kompozitok. A mechanikai viselkedés sajátosságai: terhelésátadás, alakváltozás, törés. Kompozitok károsodása, tönkremeneteli kritériumok. Kompozitok mechanikai vizsgálata. Kompozitok előállítása és tipikus alkalmazásai: mechanikai, elektronikai, optikai, termikus, kémiai, biológiai. Különleges kompozitok: gradiens és funkcionális anyagok, nanokompozitok. Kompozit anyagok főbb fejlesztési irányai.

Kötelező irodalom:

1.

Matthews F. L.: Composite Materials: Engineering and Science, Woodhead Publishing, 1999. ISBN 1855734737, p.1-460.

2.

Chawla, K.K.: Composite Materials (Science and Engineering), 2nd Edition, Springer. 2001. ISBN 387-98409-7, p. 1-483.

Ajánlott irodalom:

Document info
Document views514
Page views514
Page last viewedWed Jan 18 01:55:27 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments