X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 15 / 130

617 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

1.

Chawla, K. K.: Ceramic Matrix Composites, Chapman&Hall New York, 2003. ISBN 0 4123 6740 8, p. 1-456.

2.

Sheldon R. P.: Composite Polymeric Materials, Applied Science Publishers London 1982. p. 1-632.

3.

Chawla, N., Chawla, K. K.: Metal Matrix Composites, Springer, 2005. ISBN 0387233067, p. 1-401.

Felületvizsgálatok

2 1 v 3

Kocsisné dr. Baán Mária, a tantárgy felelőse

A felületek, a felületi tulajdonságok és azok értelmezése; felületekkel szemben támasztott követelmények. A felületek szerepe a transzport folyamatokban és az anyagtulajdonságok változásában. A felületi technológiák rendszerezése. A felületi tulajdonságok és a technológiák kölcsönhatása. Mérnöki felületek legjellemzőbb tönkremenetelei módjai. A felületvizsgálati módszerek rendszerezése. Felületek összetételének és szerkezetének vizsgálati módszerei. Felületek geometriai és topográfiai tulajdonságainak vizsgálata. Felületi rétegek mechanikai és korróziós tulajdonságainak vizsgálata. Tribo-rendszerek. A kopási károsodás jellemzése, kopásvizsgálat laboratóriumi és üzemi körülmények között. A súrlódási tényező mérésének módszerei. A felületvizsgálati módszerek kiválasztása. Esettanulmányok.

Kötelező irodalom:

1.

Műszaki felülettudomány és orvosbiológiai alkalmazásai. Szerk. Bertóti, I., Marosi Gy., Tóth, A., B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003. ISBN 963-9536-02-4, p. 1- 317.

2.

Börzsönyi, S. et al.: Tribológiai kézikönyv, szerk.  Valasek I., Tribotechnik Kft. 2002. ISBN 963-02-9836-8, p. 1-562.

3.

MinSE és Innovate nemzetközi projektek elektronikus tananyagai, 2004, 2007. ME-ÉMRTK, http://queen.odl.uni-miskolc.hu

Ajánlott irodalom:

1.

Surface analysis methods in materials science, eds. O'Connor, D. J., Sexton, B. A., Smart, R. St. C.; Springer, 2003. ISBN 3 540 41330 8, p. 1-585.

2.

Hutchings, I. M.: Tribology: Friction and wear of engineering materials; Butterworth-Heinemann Ltd., 1992. ISBN-10: 0-340-56184-X, p. 1-280.

3.

Stachowiak, G. W., Batchelor, A. W.: Engineering tribology, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN-10: 0-7506-73044, p.1-744.

Kockázat elemzés

2 1 v 3

Dr. Tóth László: a tantárgy felelőse

A kockázatelemzés fogalma és szerepe a mérnöki szerkezetek megbízható üzemeltetésében. A kockázatelemzés műszaki-gazdasági-társadalmi aspektusai. A kockázatkezelés folyamatának elemei (biztonság/megbízhatóság/kockázat fogalma és jelentősége, meghibásodások valószínűsége, következménye, kockázati mátrix, stb.) A kockázatelemzés típusai (kvantitatív és kvalitatív módszerek). A kockázatalapú felülvizsgálat és karbantartás filozófiája, módszertana és gyakorlati alkalmazása. A kockázatelemzés valószínűségelméleti alapjai.

Kötelező irodalom:

1.

Gaál, Z., Kovács, Z.: Megbízhatóság, karbantartás;Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002. ISBN 963 7332 26 X, p. 1-342.

2.

Ábrahám, I.: Valószínűségszámítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. ISBN 963 19 000854 2, p. 1-219.

Ajánlott irodalom:

Document info
Document views617
Page views617
Page last viewedTue Jan 24 17:13:42 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments